Hoe harder het beleid, hoe kanslozer de bijstandsgerechtigde wordt op de arbeidsmarkt

Eerst een citaat uit onderstaand berichtje. “Het aantal mensen dat vanuit de bijstand een baan vindt, is wederom gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds de start van de meting in 2007 is dit aandeel nog nooit zo laag geweest. In de gemeente Zoetermeer vinden de meeste mensen vanuit de bijstand een baan. Elf procent van de mensen die in die gemeente eind 2012 een bijstandsuitkering kregen, vond in 2013 een baan. In Rotterdam is de kans vanuit de Wwb een baan te vinden met 4,8 procent het kleinst.” Kijk, ze hebben sinds 2007 draconische maatregelen genomen, zogenaamd om bijstandsgerechtigden te stimuleren om weer betaald werk te vinden. Steeds hogere strafkortingen, en straks per 1 januari helemaal draconisch standaard een maand geen uitkering, en bij recidive drie maanden als je naar het oordeel van de klantmanager de verkeerde blouse aan hebt, of niet meer dan twee sollicitaties per week hebt verstuurd. Afschaffing van het begrip “passende arbeid”, tegenwoordig is het “gangbare arbeid”: alles is meteen passend. De VVD liep voorop in het werklozen pesten, zoals nu Sjoerd Potter, en eiste met succes steeds rigoureuzere pestmaatregelen. Dat zal ze leren, die luie werklozen Ondertussen wordt flink bezuinigd op mensen in de bijstand die het minste hebben, en werden de reïntegratiegelden grotendeels wegbezuinigd. Rotterdam loopt voorop als het gaat om dit beleid. En als het ons niet bevalt, hup aan de dwangarbeid. Aanpakken die hap, dan gaan ze vanzelf wel. Het resultaat is er naar. Sinds 2007 is het aantal mensen dat uitstroomt naar betaald werk nog nooit zo laag geweest. De mensen worden er alleen maar kanslozer door dan ze al zijn. En aangezien Rotterdam voorop loopt in het nieuw flinkse beleid is daar de uitstroom natuurlijk het laagst. Ga zo door meneer Asscher, in samenwerking met de VVD! Dit is pas werkloosheid bestrijden, hoor! Nieuwe banen hoeven er niet te komen: de mensen moeten gewoon flexibel wat vaker stuivertje wisselen in de bestaande banen. Nou, dat gaat lukken hoor, dat zie je aan de cijfers!

Piet van der Lende over Minder mensen vanuit de bijstand aan het werk (Binnenlandsbestuur)