Meerderheid Leidse raad wil toch weer opvang uitgeprocedeerde vluchtelingen

De opvang die de Rijksoverheid begin vorig jaar optuigde voor de opvang van illegale vluchtelingen is mislukt. Van de groep Leidse ‘ongedocumenteerden’ die bestaat uit zo’n 20 tot 25 mensen, gingen er vijf of zes naar de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Rotterdam en de helft kwam al snel terug naar Leiden. Tussentijdse cijfers van het LVV wijzen uit dat deze vorm van opvang ‘geen succes’ is en dus wil de Leidse raad dat er een oplossing komt. Ook wethouder Marleen Damen verwacht nu maatregelen van het Rijk. Bijvoorbeeld een nieuw generaal pardon of de herinvoering van de discretionaire bevoegdheid, waarbij een bewindspersoon bij schrijnende gevallen kan afwijken van het beleid en alsnog een verblijfsvergunning kan toekennen. Leiden had jarenlang een opvanglocatie voor illegale vluchtelingen aan het Maansteenpad in de Hoge Mors. Het hebben van zo’n Bed-Bad-Broodvoorziening was tegen het zere been van het kabinet, die Leiden daarom ook wilde ‘straffen’ als de BBB open zou blijven. Toen de LVV open ging, stonden de seinen voor een raadsmeerderheid uiteindelijk op groen en hielp GroenLinks de sluiting van de Leidse opvang aan een meerderheid. “Maar we hebben wel steeds gezegd dat als de LVV niet de oplossing blijkt te zijn, dan moeten we zelf weer voor die mensen gaan zorgen.” Dat is nu het geval en dus kwam GroenLinks dinsdagavond met een verzoek aan wethouder Damen om enkele woningen beschikbaar te stellen voor de opvang van illegale vluchtelingen. Of die er komen, is nog niet duidelijk, maar veel partijen delen de zorgen van GroenLinks. De ChristenUnie bijvoorbeeld, is blij dat GroenLinks terugkomt op het eerder ingenomen standpunt. “Maar ik moet wel heel erg een ‘told-you-so-gevoel’ onderdrukken”, zei fractievoorzitter Pieter Krol er meteen bij. Zijn fractie was steeds tegen de sluiting van de BBB. Ook bij de SP overheerst blijdschap. “De sluiting van de BBB is het meest verschrikkelijke dat mij in deze raadsperiode is overkomen”, zegt een geëmotioneerde Ries van Walraven (SP). Het SP-raadslid had haar raadslidmaatschap zelfs bijna neergelegd toen het besluit vorig jaar werd genomen, zo vertelt ze nu. “Ik had echt nooit gedacht dat die sluiting zou gebeuren. Zeker niet omdat dat werd uitgevoerd door wethouder Damen die ook in het vorige college zat.” In dat college werkte Damen samen met SP-wethouder Roos van Gelderen die de BBB in 2016 opende.

Chris de Waard in Meerderheid Leidse raad wil toch weer opvang uitgeprocedeerde vluchtelingen (Sleutelstad.nl)