Nederlandse rol bij crisis en repressie Curaçao

Een van de leiders van de demonstratie, de 24-jarige Shaidrilon “Lon” Mutuel, werd de politiecel ingegooid en heeft nu te horen gekregen dat hij voorlopig niet wordt vrijgelaten. Lon is een voormalige scholierenleider en had aan de demonstratie meegedaan met een groep jongeren vanaf “Post 5” van de olieraffinaderij Isla. Lon staat symbool voor de brug die er wordt geslagen tussen jongeren en arbeiders bij de protesten. (“Jongeren en arbeiders vinden elkaar bij hevige onlusten op Curaçao”, luidt de kop in NRC dit weekend.) Nederlandse mariniers die al op het eiland aanwezig waren, zijn nu ingezet om de politie bij te staan. Dat is een grof schandaal natuurlijk, want levensgevaarlijk. Militairen zijn helemaal niet geschikt om politietaken uit te voeren en daar ook niet voor opgeleid. Toch is er in Nederland weinig ophef over deze repressie en het opsluiten van Lon Mutuel. Curaçao is natuurlijk een deel van Nederland. De reden dat Curaçao in zo’n economische crisis is geraakt ligt dan ook – naast het coronagedoe natuurlijk – geheel in Nederland. Al in mei werden bezuinigingen (van 12.5 procent) op ambtenarensalarissen geëist, door staatssecretaris Knops, voordat er steun gegeven zou worden (NOS). Minister-president Rhuggenaath weigerde aan de eisen van Den Haag te voldoen en wordt nu evenzeer door de demonstranten belaagd, die zijn aftreden eisen. Actievoerder Lon Mutuel wordt nu in voorarrest gehouden op beschuldiging van opruiing. Alle overige arrestanten zijn vrijgelaten. Ze probeerden hem ook nog brandstichting aan te smeren, maar dat hield geen stand. Volgens de rechter-commissaris op Curaçao die de verlenging op de 262 beval, heeft Mutuel niet eens opruiende taal gebruikt, maar had hij “moeten weten dat als hij mensen oproept naar Forti (Fort Amsterdam, GI) te gaan, ze zich mogelijk slecht zouden gedragen”. Bij zijn voorgeleiding mocht Mutuel ook niet eens het woord voeren, volgens de rechter omdat er nog meer dan dertig andere personen moesten worden voorgeleid. Hij riep daarom maar een woord: “Onrecht!”

Kees in Nederlandse rol bij crisis en repressie Curaçao (Global Info)