Overtreed wetten en grenzen: solidair met vluchtelingen

Afgelopen week zijn een aantal mensen veroordeeld wegens mensensmokkel vanwege het enkele feit dat ze vluchtelingen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben gebracht. Ze vroegen daar geen geld voor, ze hadden er zelf geen belang bij. Toch heet het mensensmokkel en worden er maandenlange gevangenisstraffen voor uitgedeeld. Ook afgelopen week: uit het coalitie-akkoord blijkt dat het zoveelste terreurkabinet van Rutte van plan is om zogeheten ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen. Het gaat dan om mensen die ‘overlast’ veroorzaken, zo heet het. Dan moet je weten dat rondzwerven op straat omdat je dakloos bent al als overlast wordt gezien. En rondzwerven op straat, dat is het lot van veel mensen die illegaal verklaard zijn en nergens heen kunnen. Laat dit duidelijk zijn: het is de staat die mensen illegaal en vervolgens ongewenst verklaart en mensen belet zich vrij van A naar B te bewegen. Het is de staat die mensen in handen van uitbuiters drijft omdat hen geen andere keus rest. Het is de staat die zelf mensen uitbuit of laat uitbuiten. Het is de staat die andere uitbuiters dan zichzelf strafbaar stelt, maar niet door uitbuiting als zodanig strafbaar te stellen – dan zou immers de staat zelf ook strafbaar zijn – maar door het vervoeren van vluchtelingen, van illegaal verklaarde mensen, strafbaar te stellen, ook als degene die rijdt daar zelf niets mee te winnen heeft.

Joke Kaviaar in Overtreed wetten en grenzen: solidair met vluchtelingen (Jokekaviaar.nl)