Pleidooi voor individuele kinderen is symptoombestrijding

Ditmaal zijn het Dima en Yosif die buiten het kinderpardon zijn gevallen. Een kinderpardon dat stuivertje wisselen was met de destijds geplande strafbaarstelling van de ‘illegaliteit’, die vervolgens werd ingeruild tegen belastingvoordeel voor de rijken. Zo geeft de PvdA in de coalitie telkens grote cadeaus weg aan de VVD in ruil voor kleine aalmoezen, want zo gaat dat in coalities als deze. Enfin, de aalmoes ‘kinderpardon’ blijkt dus zelfs nog minder dan dat. Met het schaamrood op de kaken probeert de PvdA zo nu en dan nog een extra fooi los te peuteren. Naderen er alweer verkiezingen? Hoeveel meer zand kunnen mensen zich nog in de ogen laten strooien? Massaal duiken goed bedoelende mensen op de arme kinderen. Teken de petitie! Het is de kinderen en hun familie natuurlijk van harte gegund, maar tijdens zulke acties wordt het politieke steekspel waarin vluchtelingen een speelbal zijn geworden van over opvang ruziënde EU-lidstaten, uit het oog verloren. Vergeten wordt – of word het expres buiten beschouwing gelaten? – dat we het moeten opnemen tegen de nog altijd voortdurende stemmingmakerij tegen vluchtelingen, die intensivering van grenscontroles en versnelde asielprocedures mogelijk maken; dat grenzen niet vanzelfsprekend zijn, dat het maar lijnen op een landkaart zijn, getrokken door kolonialistische machthebbers, benut door multinationals die grond, water, mens en dier uitbuiten en uitputten voor hun gewin; dat de ongelijke verdeling van welvaart in de wereld betekent dat het rijke westen de morele plicht heeft om migranten zonder enige vorm van selectie op hun grondgebied toe te laten; dat het hebben van een grondgebied, begrensd en bewaakt, per definitie een voedingsbodem is voor nationalisme en racisme; dat kapitalisme betekent dat mensen worden ingedeeld in bruikbaren en onbruikbaren, dwars door alle bevolkingsgroepen heen, maar eerst en vooral ten nadele van migranten. Het lijkt er allemaal niet toe te doen als een enkel kind moet worden gered. Louter en alleen individuele argumenten worden naar voren gebracht. De kinderen zijn zo ingeburgerd. Ze zijn hier geboren. Ze zijn ‘Nederlander’. Ze zijn succesvol. Ze willen gaan studeren. Ofwel: ze zijn bruikbaar.

Joke Kaviaar in Pleidooi voor individuele kinderen is symptoombestrijding (Jokekaviaar.nl)