Strijdbare 1 mei-demonstratie door Haagse Schilderswijk

(foto: Ka van Haasteren)
(foto: Ka van Haasteren)
Op de Dag van de Arbeid trok door de Haagse Schilderswijk een anti-kapitalistische demonstratie. De actie was georganiseerd door radicaal-linkse activisten die er een flink aantal eisen aan hadden verbonden: “mondiale bestaanszekerheid”, “open grenzen voor alle mensen”, “stop de repressie en controlewaan”, “stop racisme” en “stop privatisering en afbraak van sociale voorzieningen”. De inspirerende demonstratie met driehonderd deelnemers had een uiterst gemengd karakter: wit en zwart, jong en oud, man en vrouw schreeuwden leuzen en droegen spandoeken.

(foto: Ka van Haasteren)
(foto: Ka van Haasteren)
In aanloop naar de demonstratie hadden de organisatoren in diverse Haagse wijken duizenden flyers en posters verspreid. Uit gesprekken die ze voerden met vooral “allochtone” buurtbewoners bleek dat velen zich in de steek gelaten voelen door de gemeente. “Het lijkt wel alsof het enige waar wel geld aan wordt uitgegeven in deze wijken de aanwezigheid van de politie is”, stelde een bewoner van de wijk Transvaal. Ook werd het racistische politiegeweld aangeklaagd dat de laatste tijd vaak in het nieuws is geweest. “Bijna iedereen hier kent wel iemand die door de politie in elkaar is geslagen”, vertelde een jongen. Volgens de organisatoren van de demonstratie was dat ook de reden waarom veel winkeliers en ook buurthuizen de 1 mei-poster voor hun raam hadden gehangen en erg enthousiast waren over de demonstratie.

(foto: Ka van Haasteren)
(foto: Ka van Haasteren)
Van onderop

De Schilderswijk wordt net als omliggende buurten geplaagd door armoede, racisme, bezuinigingen en politierepressie. Op 1 mei sloten veel buurtbewoners zich dan ook bij de demonstratie aan of begroetten ze vanuit hun huizen of op straat lachend en zwaaiend de menigte die door hun wijk trok. Op het hoogtepunt liepen er meer dan honderd buurtbewoners mee in de demonstratie. Verder deden er ook veel mensen uit radicaal-linkse kringen mee, zoals leden van Doorbraak en van de Anarcho-Syndicalistische Bond (ASB).

(foto: Ka van Haasteren)
(foto: Ka van Haasteren)
Er waren diverse toespraken, onder meer van Joke Kaviaar. “Het wordt hoe dan ook tijd om het tij van de neo-liberale zogenaamde participatiemaatschappij die mensen vooral tot slaaf maakt, te keren! Laat het verzet uitbreiden. Wij willen geen radertjes in een machine zijn, en als we die toch zijn, kunnen we de boel laten vastlopen, kunnen we zand in de machine strooien of de olie verbranden. Hoe dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook! Voor onze waardigheid en voor ons aller leven in gelijkwaardigheid en vrijheid: solidariteit!”, aldus de activiste die in hoger beroep de poging van Justitie aanvecht om haar de mond te snoeren.

(foto: Ka van Haasteren)
(foto: Ka van Haasteren)
Het was wel jammer dat er vanuit de buurtbewoners zelf geen toespraken werden gehouden over hun leefsituatie en over het opbouwen van concrete en dagelijkse strijd in hun eigen wijken. Want het is van groot belang dat arme en uitgesloten mensen hun stem laten horen en zich van onderop organiseren tegen het afbraakbeleid, tegen armoede, tegen disciplinering en tegen repressie. De 1 mei-demonstratie maakt deel uit van een langer lopend proces om in arme Haagse buurten een vuist te maken tegen onderdrukking en uitbuiting. Ongetwijfeld willen de demonstranten daar de komende tijd verder aan werken, in welke vorm dan ook.

André Robben

(foto: Ka van Haasteren)
(foto: Ka van Haasteren)
(foto: Ka van Haasteren)
(foto: Ka van Haasteren)