Treinschoonmakers in actie tegen stijging werkdruk

HRS zit in financiële problemen omdat NS, bij de aanbesteding van het treinschoonmaakwerk, minder uren voor de schoonmaak heeft opgegeven dan eigenlijk nodig zijn. Dat levert HRS een tegenvaller van tot nu toe al 6 miljoen op. Uitzendkrachten en schoonmakers met aflopende tijdelijke contracten zijn daardoor hun baan al kwijt. Voor de huidige schoonmakers betekent dat een enorme stijging van de werkdruk: zij moeten met minder mensen meer schoonmaken. Onacceptabel, zeker als je bedenkt dat NS en HSR de Best Practice Award kregen van de Code Commissie Verantwoord Marktgedrag voor de praktische uitvoering van de ketenafspraken bij deze aanbesteding. Maar aan twee van die afspraken houdt HRS zich nu niet: “niet over de ruggen van de schoonmakers” en “geen verhoging van de werkdruk”.

Marco van Moort in Treinschoonmakers in actie tegen stijging werkdruk (FNV Bondgenoten)