Waar is de 595.500 euro voor Rawagede gebleven? (met video)

Luitenant-admiraal Helfrich, bevelhebber der strijdkrachten in het Oosten, schreef het volgende aan De Booy, minister van marine op 2 december 1945: “Dit land moet gezuiverd worden van alle slechte elementen al waren het er 100.000, vóórdat wij opnieuw kunnen beginnen en de zaak weer gezond kunnen opzetten. Dat daartoe krachtige strijdmiddelen, vooral ook luchtmacht, onontbeerlijk zijn en dat men niet zal ontkomen aan een bloedige strijd, is logisch en onvermijdelijk. Elke andere oplossing, die weer naar een nieuwe appeasement zou zweemen is slechts uitstel van executie.” De bron van dit citaat is ‘Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950‘. Een ongeveer vijftienduizend pagina’s tellende samenvatting van relevante documenten uit die periode. Om een indicatie van het aantal uitgevoerde zuiveringsacties van Nederlandse militairen te krijgen hebben we dit archief doorgespit. In de driehonderdenvier vermeldingen van plekken waar een of meerdere zuiveringsacties hebben plaatsgevonden, komt Rawagede niet eens voor. Hier een visualisatie van de acties in chronologische volgorde. Omdat dit archief slechts een samenvatting is, moet het werkelijke aantal militaire acties een veelvoud van driehonderdenvier zijn. Verder is het woord zuiveringsactie een zorgvuldig gekozen eufimisme. Veteraan Krijn van Putten legt uit dat onder anderen leden van de voormalige Waffen-SS Viking-divisie actief waren in Indonesië, dat oren van overledenen werden verzameld, burgers zonder enige reden in het achterhoofd werden geschoten, enz, enz.

In Rawagede – nog steeds niet OK (7mei.nl)