Werkloze Tolbert: Ik verdien geen straf

Een uit Tolbert afkomstige cliënt (37) van de sociale dienst ISD Noordenveld weigert deel te nemen aan een te werk stelling gedurende een half jaar in de bossen van Staatsbosbeheer nabij justitiële inrichting in Veenhuizen. Met vijftien medecliënten is hij opgeroepen voor deelname aan dit werkervaringsproject van de ISD in samenwerking de justitiële dienst en Staatsbosbeheer. Gedurende een half jaar moet hij twee dagen in de week met behoud van uitkering groenwerkzaamheden te verrichten op het terrein van de gevangenis. “Dit heet een werkervaringsplek maar ik zie het als een verkapte taakstraf. Dat ga ik echt niet doen.” De Tolberter kreeg onlangs naar eigen zeggen mondeling te horen dat hij met een aantal lotgenoten maandagmorgen moet verschijnen bij het ISD-kantoor in Roden. “In een Justitiebus worden wij dan naar Veenhuizen vervoerd. Met nog geen tien man krijgen ze mij in zo’n bus van justitie. Wat moet de buitenwacht hier wel niet van denken? Tien jaar lang heb ik als zelfstandige gewerkt in de bouw. Deze sector staat er nog steeds heel beroerd voor. Werk is er gewoon niet. Buiten mijn schuld om heb ik geen baan. Ik verdien hiervoor geen straf. Dat etiket laat ik me door niemand opplakken.”

In Werkloze Tolbert: Ik verdien geen straf (Dagblad van het Noorden)