Woonopstand: “Evaluatie driehoek over excessief en gewelddadig politieoptreden ontoereikend”

De “lessen” die de driehoek trekt uit hun evaluatie zijn ronduit zorgwekkend. Op geen enkele manier kunnen wij ons voorstellen dat het excessieve, verwerpelijke en gewelddadige politieoptreden had kunnen worden voorkomen door “betere communicatie” door de politie met ons of intern. Deze “lessen” wekken sterk de indruk dat de politie streeft naar nog meer controle en wantrouwen vooraf en tijdens demonstraties, in plaats van dat de driehoek uitgaat van vertrouwen en het demonstratierecht voorop stelt. De driehoek blijft inzetten op controle en verpakt deze problematische strategie als een communicatiestrategie. De “lessen” maken duidelijk dat de driehoek niet begrijpt waarom het ingrijpen door de politie tot gevolg heeft gehad dat het demonstratierecht is ingeperkt ofwel beëindigd, en waarom er dus een andere aanpak nodig is voor de begeleiding van demonstraties waarbij het demonstratierecht voorop staat. Wij constateren dat de driehoek zich beperkt tot een belofte om beter te communiceren, en ervoor kiest om de meer fundamentele problemen van het politieoptreden onbesproken en ongemoeid te laten. (…) Wij zien geen basis voor het herstel van vertrouwen dat noodzakelijk is voor een verder gesprek en het gezamenlijk formuleren van lessen. Een basis voor herstel is nodig, omdat onze zorgen over het politieoptreden structureel zijn weggewuifd en ontkend. Zowel de burgemeester als de politiechef hebben van begin af aan, ook in antwoord op kritische vragen van uw raad, gepoogd de serieuze zorgen die er bestaan over het politieoptreden te bagatelliseren of ontkennen. (…) We maken ons ernstige zorgen over hoe sindsdien door politie en burgemeesters in andere steden is gereageerd op (aangekondigde) woondemonstraties, waarbij politie en/of burgemeesters steeds handelden op basis van een vrees voor incidenten terwijl daar feitelijk geen aanleiding voor is. In Tilburg heeft de politie voor het woonprotest op 30 oktober 2021 huisbezoeken gebracht aan enkele activisten en was er een rechtszaak nodig om een protestmars te kunnen lopen buiten het centrum. In Leiden zijn na de demonstratie “Woonrevolutie” op 13 februari 2022 op basis van een anonieme melding vreedzame demonstranten aangehouden in een supermarkt, terwijl wederom niets is aangetroffen dat dit ingrijpen rechtvaardigde. Dit is vervolgens aanleiding geweest voor de burgemeester in Haarlem om een protestmars tijdens de demonstratie “Woonoproer” op 27 februari 2022 te verbieden. Het problematiseren van het “zwarte blok” in Rotterdam, wat we eerder al zagen tijdens het Woonprotest op 12 september in Amsterdam, heeft geleid tot criminalisering van een deel van de woonbeweging en dit heeft ervoor gezorgd dat woonprotesten elders in het land op basis van vage gronden als veiligheidsprobleem worden gezien. Dit is zorgelijk en onacceptabel.

In een brief van Woonopstand aan de leden van de Rotterdamse gemeenteraad (Woonopstand.nl)