21 laffe ngo’s weigeren principieel stelling te nemen tegen om zeep helpen van Vluchtelingenverdrag

Collaboratie met een humaan imago
Collaboratie met een humaan imago.

Europa afsluiten voor mensen op de vlucht en hen voortaan in kampen buiten de EU houden. Dat afgrijselijke plan van EU-president Donald Tusk, waarmee het op zich toch al zo beperkte Vluchtelingenverdrag nog meer om zeep wordt geholpen, mag rekenen op steun van een forse meerderheid in de Tweede Kamer. Eenentwintig ngo’s hebben via een advertentie in kranten de regering inmiddels opgeroepen om op te komen voor “een humaan asielbeleid”. Maar zelf gaan ze al jarenlang akkoord met de fundamenten van de politiek van migratiebeheersing, inclusief het illegaal maken, opjagen, opsluiten en uitzetten van migranten en vluchtelingen.

Tusk heeft voorgesteld om zogenaamde “ontschepingsplatformen” buiten Europa in te richten voor het tegenhouden van vluchtelingen. Op die plekken zou dan moeten worden bepaald welke mensen eventueel nog recht zouden hebben op een vluchtelingenstatus. Zijn “oplossing van het migranten- en vluchtelingenvraagstuk” is dus om geen migranten en vluchtelingen meer toe te laten tot Europa, maar hen zoveel mogelijk al buiten Europa af te wijzen, zonder dat ze ooit voet op Europese bodem hebben gezet.

Selectiepolitiek

De ngo’s hebben “met afschuw” gereageerd op het voorstel van Tusk, maar ondertussen vormt “opvang van migranten in de eigen regio” en “het verplaatsen van de asielprocedure naar de randen van de EU” al lang en breed onderdeel van het regeerakkoord. De achtereenvolgende kabinetten onder leiding van Mark Rutte zijn binnen de EU altijd al de aanjager geweest van een nog strengere en onmenselijkere politiek van migratiebeheersing. Het plan van Tusk moet dan ook mede worden beschouwd als het resultaat van de intensieve Europese lobbycampagne van Rutte en zijn asociale vrienden tegen migranten en vluchtelingen. De ngo’s zouden daarom niet alleen maar met de beschuldigende vinger naar de EU moeten wijzen, maar ook eens het lef moeten hebben om het verschrikkelijke migratiebeleid van Rutte en co de grond in te boren en daar ook naar te gaan handelen.

Maar dat ligt een stuk lastiger voor een club als VluchtelingenWerk, een van de ngo’s die de advertentie hebben opgesteld. VluchtelingenWerk collaboreert namelijk al jarenlang met de keiharde politiek van migratiebeheersing door officieel “partner” te zijn in “de vreemdelingenketen”. Dat wil zeggen: door samen te werken met de Nederlandse staat, inclusief de deportatiemachine. En door in te stemmen met de heersende selectiepolitiek waardoor zeer weinig vluchtelingen binnen de zeer kleine groep vluchtelingen wereldwijd die Europa nog weten te bereiken, verblijfsrecht krijgen en de rest wordt afgewezen. VluchtelingenWerk kan dan wel pleiten voor “een humaan asielbeleid”, maar zo’n tien jaar geleden was die organisatie de overheid al aan het helpen bij het deporteren van mensen zonder verblijfsrecht. VluchtelingenWerk stelde toen namelijk al “de terugkeerplicht” van afgewezen vluchtelingen centraal en zette hen daarmee onder grote druk om zichzelf “vrijwillig” te verwijderen uit Nederland, richting landen vol geweld en armoede. Over “een humaan asielbeleid” gesproken…

Overigens hoort ook de SP bij de Kamermeerderheid die het schandalige plan van Tusk wel ziet zitten. Veel kritische SP-ers hebben onlangs hun ongenoegen geuit over deze opstelling van de partij en sommigen hebben zelfs hun lidmaatschap opgezegd. De standpunten van de SP op het gebied van migratie en integratie zijn in feite al sinds het begin van de partij omstreden geweest. Alleen GroenLinks, DENK en de Partij voor de Dieren stemden tegen het plan van Tusk.

Verschil

“Europa afsluiten voor kwetsbare mensen op de vlucht is onacceptabel”, aldus de ngo’s in hun gezamenlijke advertentietekst, die voorzien is van de slappe en verhullende slogan “Er is verschil tussen opvangen in de regio en opsluiten in de regio”. “Wij vragen de Nederlandse regering om moreel leiderschap en een asielbeleid dat recht doet aan waar Europa voor staat: menselijkheid, solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid. Niemand vlucht vrijwillig.” “Moreel leiderschap vragen” aan een regering die juist bewust aanstuurt op beleid dat onder meer via het voorstel van Tusk vorm krijgt, dat is niet alleen maar een uiting van grenzeloze naïviteit, maar ook van een laakbaar gebrek aan moed om principieel stelling te nemen tegen wat die regering allemaal aan het uitvreten is, op nationaal en internationaal niveau. Hoe kun je met goed fatsoen “moreel leiderschap vragen” aan een regeringspartij met leden als Malik Azmani, die Europa al in 2015 in zijn geheel wilde afsluiten voor vluchtelingen? En met leden als Klaas Dijkhoff, die vluchtelingen alleen maar tijdelijk, voor een paar jaar, asiel wil geven en hen daarna wil deporteren? Het kabinet-Rutte draagt bovendien mede de verantwoordelijkheid voor de vele doden door de jaren heen ten gevolge van de Europese migratiebeheersingspolitiek, en voor de ellende die “migratiedeals” als met Turkije veroorzaken. Fort Europa is zich al jaren aan het uitbreiden tot ver buiten het grondgebied van de EU.

In tegenstelling tot wat de ngo’s in hun advertentie stellen, is er nauwelijks “verschil tussen opvangen in de regio en opsluiten in de regio”. Want “opvangen in de eigen regio” betekent weggestopt worden in afschuwelijke vluchtelingenkampen, zonder menswaardige voorzieningen, zonder voldoende eten, zonder bescherming, zonder kans op een veilig bestaan, en met het grote risico op geweld en andere vormen van repressie. Kortom, het betekent afgesloten en opgesloten worden. Het echte verschil zit ‘m tussen menswaardigheid aan de ene kant en de verschrikkingen van de politiek van migratiebeheersing aan de andere kant.

De eenentwintig ngo’s promoten hun campagne met de hashtag #doEUreallycare, maar beter was geweest #doWEreallycare.

Harry Westerink