25 jaar geleden: dieptepunt in PvdA-hetze tegen “illegalen”

Actievoerders deelden op 23 november 1992 onderstaand pamflet uit op een PvdA-“briefing” in Leiden.

Illegalenprobleem? Uitbuitingsprobleem! Al sedert enkele jaren is in West-Europa een verschuiving in het vreemdelingenbeleid aan de gang. Procedures worden verder aangescherpt en ingekort. De Nederlandse bevolking wordt via stemmingmakerij in de pers op dit onderwerp gemobiliseerd. Nederland zou onder andere “overspoeld worden door vluchtelingen”. Tot voor enkele jaren waren het vooral extreem-rechtsen die dit soort uitspraken deden. Tegenwoordig neemt de PvdA dit gedachtengoed over. Althans, de geluiden van enkele PvdA-prominenten zoals Kosto, Peper, Nordholt, Rottenberg, de Kam, etc wijzen in deze richting. De landelijke PvdA probeert nu via een serie “briefings” dit beleid bij de achterban door de strot te duwen. Een “briefing” is trouwens volgens het woordenboek een instructiebijeenkomst voor vliegtuigbemanningen voor hun gevechtsmissie. Het PvdA-beleid zet aan tot racisme en vreemdelingenhaat. Als Rottenberg zegt dat illegalen “de mensen in de oude wijken angst aanjagen”, dan probeert hij CD-stemmers te winnen met uitspraken en een beleid waar Janmaat trots op zou zijn. De PvdA toont hiermee aan de werkelijke problemen in die wijken niet te willen oplossen. Op de landelijke “briefing” in Den Haag op 14 november beloofden de kopstukken van de partij geen woorden als “verdwijningen” meer te zullen gebruiken, maar evenzogoed hun harde beleid voort te zetten. De “briefing” van vanavond lijkt in het teken te staan van een verdeel- en heerspolitiek. De partij suggereert dat het ook in het belang van de legale migranten is de illegalen hard aan te pakken. Het is verkeerd te spreken van een vluchtelingen- en illegalenprobleem. Het werkelijke probleem ligt in de mondiale welvaartsverdeling. Al 5 eeuwen verrijkt het Westen zich ten koste van de zogenaamde Derde Wereld. De toenemende welvaart hier veroorzaakt de schrijnende armoede in veel Derde Wereld-landen. Meer dan 80 miljoen mensen zijn nu wereldwijd op de vlucht voor die armoede. Het ligt voor de hand dat velen van hen trachten te overleven in het rijke Westen. Hier stapelt zich immers de van hen geroofde welvaart meer en meer op. Ook hier in het Westen wordt er van de uit de Derde Wereld gemigreerde of gevluchte mensen geprofiteerd en worden illegalen genadeloos uitgebuit. Met name in de bollen, de horeca en de al beruchte naaiateliers. Het huidige beleid zal deze “illegaal” genoemde mensen nog rechtelozer en machtelozer maken en daarmee een nog makkelijker prooi voor winstbeluste ondernemers (onder andere verenigd in het KNOV). Wij vragen de mensen die hier vanavond aanwezig zijn zich te verzetten tegen het huidige PvdA-beleid. Wij vragen solidariteit met onderdrukte en uitgebuite mensen, of ze nu hier wonen of in de Derde Wereld, tot “illegaal” bestempeld of niet. Wij accepteren onder geen enkel beding dat mensen door middel van razzia’s worden opgehaald en gedeporteerd, dat vluchtende mensen worden opgesloten of uitgesloten, dat mensen zullen “verdwijnen”. Voor solidariteit met onderdrukten daar en hier! Uitspraken van PvdA-ers: Felix Rottenberg (Partij van de Autochtonen): “Er is te veel fraude, te veel misbruik, er zijn te veel illegalen.” Haagse wethouder Martini: “Illegalen moeten er in principe niet zijn en dat moet het uitgangspunt kunnen zijn.” Staatssecretaris Kosto: “We moeten de mensen laten verdwijnen.”

De Invalshoek (een voorloper van Doorbraak) in PvdA en het racisme (Gebladerte-archief)