25 november, Amsterdam: bijeenkomst over organiseren voor een betere universiteit

Plenaire vergadering.
Plenaire vergadering.

Op woensdag 25 november organiseert FNV Onderwijs & Onderzoek de bijeenkomst: “Changing our Universities: What forces are we up against and how do we fight them collectively?” Uit de oproep: “De laatste twee decennia van toenemende neo-liberalisering hebben Nederlandse universiteiten niet onberoerd gelaten. Sinds halverwege de jaren 90 hebben het toenemende marktdenken en de veranderende managementstijl significante gevolgen gehad voor de wijze waarop Nederlandse universiteiten opereren en zijn de arbeidsomstandigheden van de medewerkers verslechterd. Dit jaar in het Maagdenhuis konden we ervaren hoe krachtig een collectieve stem voor een betere universiteit kan zijn. Maar we worden nog steeds geconfronteerd met bezuinigingen, werkdruk en onzekere arbeidsomstandigheden in een academische omgeving gedomineerd door rendementsdenken.”

Bijeenkomst
Woensdag 25 november
Van 16:30 tot 19:00 uur
In Amsterdam
Precieze plek komt nog
Graag aanmelden vooraf
Facebook-event

De bijeenkomst gaat over de dringende vragen: Hoe organiseren we ons voor een betere universiteit? Zijn kritische netwerken en/of commissies genoeg? Welke rol kan een grassroots vakbond hierin hebben? Er zal gesproken worden door onder meer:

  • Rodrigo Fernandez (financieel geograaf aan de KU Leuven) over de drijvende krachten achter het rendementsdenken van Nederlandse universiteiten.
  • Valery Alzaga (ervaren vakbondsorganizer en activist) over het bouwen van collectieve kracht in een academische omgeving met behulp van een vakbond.

“De inleidingen zijn in het Engels. We eindigen de middag met een discussie over waar we heen willen en wat we zelf kunnen doen om dit te bewerkstelligen”, aldus de organisatoren.

Eric Krebbers