5 juni, Den Haag: herdenkingsmars 150 jaar Hindostaanse immigratie

“Naar aanleiding van 150 jaar Hindostaanse Immigratie organiseert het Sarnámihuis een herdenkingsmars op maandag 5 juni 2023 naar het centrum van Den Haag. De mars is een eerbetoon aan onze voorouders en de strijd en opofferingen die ze hebben gebracht ten tijde van contractarbeid. Wij hopen dat we gezamenlijk als Hindostanen dit belangrijke moment in de geschiedenis zichtbaar kunnen maken voor de bredere Nederlandse samenleving”, aldus de oproep.

Die gaat verder: “Met deze mars willen wij nadrukkelijk stilstaan bij de opstanden op de plantages Zorg en Hoop in 1884 en op plantage Mariënburg in 1902. Bij deze opstanden zijn er in totaal meer dan dertig doden gevallen. De opstanden waren een daad van verzet van moedige vrouwen en mannen tegen de erbarmelijke omstandigheden op de plantages. De mars start bij de Algemene Hindoe Basisschool en eindigt op het Spuiplein in Den Haag. Op deze mars willen wij in het bijzonder de rol van de vrouwen, onze par aji’s, par náni’s en par dádi’s, in het verzet benadrukken. Daarom zal de mars geleid worden door Hindostaanse vrouwen die vlaggen zullen dragen met de namen van de verzetsstrijders die zijn omgekomen bij de opstanden.

Maandag 5 juni
Vertrek 19:00 uur
Algemene Hindoe Basisschool
Mackaystraat 6, Den Haag
Facebook

Na de mars vindt een podiumprogramma van ongeveer 1 uur plaats waarbij we een herdenkingsritueel uitvoeren en verschillende sprekers kort zullen reflecteren op de periode van Hindostaanse contractarbeid en hoe het koloniale verleden doorwerkt in het heden. Ook zullen verschillende artiesten een artistiek eerbetoon brengen aan de voorouders.

De mars maakt onderdeel uit van een internationaal initiatief, opgezet door de Indo-Trinidadiaanse kunstenares Renluka Maharaj, die op verschillende plekken in de wereld een mars ter eerbetoon aan de voorouders wil organiseren. Zij zal ook de vlaggen maken die door de vrouwen aan de voorkant van de mars worden gedragen. De eerste mars vond plaats in september 2022 in New York. Dit is de tweede mars die onderdeel uitmaakt van dit initiatief.

In eerste instantie doen we dit omdat we onze voorouders op gepaste wijze willen herdenken en in het bijzonder de meer dan 5.000 mensen die zijn omgekomen in de periode van contractarbeid en de verzetsstrijders die zijn vermoord tijdens de opstanden. Daarnaast willen we ook stilstaan bij hoe het koloniale verleden doorwerkt in het heden en impact heeft gehad op de huidige sociale positie van Hindostanen in Nederland.”

Eric Krebbers