5 november, Schiphol: actie “SOS voor het klimaat: stop Schiphol’s vervuiling”

Schiphol heeft de boel niet op orde. Al maanden zijn de lange wachtrijen en chaos in het nieuws. En al jaren wordt de schade aan klimaat, natuur en gezondheid genegeerd. Dit staatsbedrijf kan gewoon doorgaan met vervuilen, ook al tekende Nederland het Klimaatakkoord van Parijs. Overal zijn grote veranderingen nú nodig, juist ook in de luchtvaart. Ook staatsbedrijf Schiphol Group moet meedoen en stoppen met vervuilen. Al dat vliegen kan niet meer. Daarom komen wij samen in actie voor een groenere en eerlijkere toekomst, met schone lucht, meer rust en meer treinen”, aldus de oproep van Greenpeace en XR.

“De klimaatcrisis is hier en nu. Bosbranden, droogte- en hitterecords stapelen zich op. Actie is onvermijdelijk. Schiphol is een van de grootste vervuilers van Nederland, maar heeft geen plan om de vervuiling terug te dringen. In de Klimaatwet wordt luchtvaart niet eens genoemd als sector die de co2-uitstoot omlaag moet brengen. En Schiphol heeft geen natuurvergunning voor stikstofuitstoot, houdt zich niet aan de regels tegen herrie en betaalt geen belasting op kerosine. Het moet afgelopen zijn met deze uitzonderingen die de overheid maakt. Terwijl iedere sector, van boeren tot fabrieken, de uitstoot naar nul moet brengen. Ook Schiphol moet stoppen met vervuilen.

Zaterdag 5 november
Aanvang nog niet bekend
Schiphol
Radical Events

Ongelijkheid

Juist mensen die het minste hebben bijgedragen aan klimaatverandering worden het hardst geraakt in de klimaatcrisis. Die ongelijkheid is ook in de luchtvaart pijnlijk groot: een klein clubje van acht procent van de Nederlanders neemt veertig procent van de vluchten. Als je kijkt naar de hele wereld is deze ongelijkheid nog groter: één procent van de wereldbevolking veroorzaakt vijftig procent van de vervuiling van de luchtvaart. Het mag niet zo zijn dat via Schiphol een kleine groep mega veel vervuiling veroorzaakt.”

Lees verder bij Greenpeace. Daar lees je ook hoe je vooraf kan meedoen aan actietrainingen.

Eric Krebbers