Logo.

Logo.

Op 8 juni organiseert het netwerk Lokaal FNV Rijnstreek Leiden een vakbondscafé over het thema “werken zonder loon”, oftewel: dwangarbeid voor baanlozen, met name in Leiden. Met als sprekers FNV-bestuurder Déjo Overdijk en Doorbraak-activist Eric Krebbers. Doorbraak voert in Leiden al jaren actie tegen dwangarbeid, en die intensieve strijd heeft er mede aan bijgedragen dat het “werken zonder loon” er inmiddels formeel (maar in de praktijk niet altijd) ‘vrijwillig’ is gemaakt.

Bijeenkomst
Vrijdag 8 juni
Vanaf 17:00 uur
(inloop vanaf 16:30 uur)
Vakbondscentrum
Van der Helmlaan 1-b
(hoek Rooseveltstraat)
Leiden
Aanmelding via: fnvleiden@gmail.com

Uit de oproeptekst van de bond: “Het gebeurt al jaren dat mensen moeten werken zonder dat daar loon tegenover staat. Werken zonder loon is ooit ingevoerd als tijdelijk leerproces als onderdeel van een scala aan reïntegratiemiddelen voor mensen die werkloos geworden zijn, met als doel daadwerkelijk perspectief op een normaal betaalde baan. Wat vindt de FNV van werken zonder loon? Voor werk moet gewoon betaald worden! De FNV gaat voor koopkracht en echte banen. Door werk ontplooien mensen zich en doen zij mee aan de samenleving. Via het UWV en via de gemeentelijke diensten moeten we dan ook alles op alles zetten om mensen vanuit een uitkering weer aan het werk te helpen. Een werkzoekende moet uitzicht hebben op een echte baan, met een normaal loon.

Werken zonder loon en de gemeentelijke uitvoering van het bijstandsbeleid staan al jaren hoog op onze agenda. De FNV heeft diverse onderzoeken uitgevoerd. Hieruit bleek onder andere dat in 2013 bijna vjftig procent van de bijstandsgerechtigden werk deed dat voorheen door een betaalde kracht werd gedaan. De FNV krijgt steeds meer meldingen van leden hierover. De FNV vindt dat we ‘werken zonder loon’ moeten uitbannen. We zetten al langer druk op de gemeenten. Maar door invoering van de Participatiewet is het risico nog veel groter dat werk zonder loon nog harder gaat toenemen. Daarom is juist nu actie gewenst. Meld je aan voor deze discussiebijeenkomst als je dit herkent of hebt meegemaakt, zodat we hier in Leiden en omstreken actie op kunnen ondernemen.”

Harry Westerink


  1. fix # 1 
    4 maanden geleden

    het lijkt me enigzins stil geworden rond het dwangarbeidgebeuren. ik zocht naar commentaren die best een aardige tijd zijn geplaatst door voornamelijk ene paul, maar kan ze zo gauw niet meer vinden. is het nog steeds zo dat je een cao conform loon en arbeidscontract kan eisen wanneer ze je willen dwingen hun overeenkomst te tekenen op straffe van verlies van uitkering bij weigering? er lijkt in de verstreken jaren niets veranderd te zijn in de dwangarbeidkwestie.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*