13 juni, Leiden: No More Blackface Leiden spreekt in bij raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Op 23 november 2017 sprak de Sint zelf ook al in de gemeenteraad tegen de blackface-traditie.

Op 13 juni gaat No More Blackface Leiden (NMBL) inspreken bij de gemeenteraadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid en daar het eigen onderzoek naar de Zwarte Piet-figuur bij de Leidse intocht van 2018 presenteren aan de raadsleden. Vandaag maakt NMBL, waar ook Doorbraak-activisten aan deelnemen, dat onderzoek openbaar door de website rapportagezwartepiet.nl te lanceren tijdens een bijeenkomst in de Vrijplaats. De actiegroep roept tegenstanders van Zwarte Piet op om het inspreekmoment te versterken door ook aanwezig te zijn in de raadzaal van het Leidse stadhuis.

In het voorjaar van 2018 werd bekend dat de Leidse Sinterklaasintocht van dat jaar voor 50 procent zou bestaan uit Zwarte Pieten en voor 50 procent uit Roetveegpieten. De intocht van dit jaar zou helemaal zonder Zwarte Pieten moeten gaan plaatsvinden, zo hebben de organisatoren laten weten. Tijdens de intocht van 2018 heeft NMBL gemonitord “wat er van de belofte van 50 procent Zwarte Pieten werd waargemaakt”, zoals de actiegroep in zijn rapportage schrijft. “Twee teams, bestaande uit waarnemers en fotografen, zijn in de stad aanwezig geweest bij de aankomst van Sinterklaas aan de Beestenmarkt en langs de route van de intocht in de Haarlemmerstraat. Er zijn foto’s gemaakt van zoveel mogelijk Pieten. Ook zijn de Roetveeg- en Zwarte Pieten geteld. Daarnaast is gelet op de aankleding en versiering van de intocht. De waarnemers hebben naast de officiële Intocht-Pieten ook Zwarte Pieten van de extreem-rechtse Zwarte Pieten Actiegroep gezien, en hebben een kijkje genomen in het Huis van Sinterklaas.”

Donderdag 13 juni
Vanaf 20:00 uur
Raadzaal van stadhuis
Stadhuisplein, Leiden

Uit ervaring weten activisten tegen Zwarte Piet hoe moeizaam het veranderingsproces rond de racistische karikatuur verloopt. We zullen druk moeten blijven opbouwen om de belofte van de organisatoren – geen Zwarte Pieten meer bij de intocht van 2019 – ook daadwerkelijk verwezenlijkt te krijgen. Daar komt bij dat het Zwarte Piet-racisme ook uit de rest van de stad moet verdwijnen, uit winkels, scholen, gemeentelijke instellingen en allerlei andere plekken. Door in te spreken bij de raadscommissie wil NMBL de raadsleden aan de ene kant op de hoogte stellen van de manier waarop het veranderingsproces verloopt en wat daarbij de knelpunten zijn. Aan de andere kant wil de actiegroep er bij de raadsleden op aandringen om bij te dragen aan de verdwijning van de blackface-figuur uit het Leidse straatbeeld.

Harry Westerink