Baanlozen in de Eemsdelta moeten in groepsgesprekken uitleggen waarom ze nog in de bijstand zitten

Werkzoekenden in de Eemsdelta voelen zich geschonden in hun privacy door de “activeringsgesprekken” van Werkplein Fivelingo. Ze moeten in groepsverband vertellen waarom ze werkloos zijn. Vakbond FNV en de regionale PvdA willen dat daar een eind aan komt. De Partij van de Arbeid in Appingedam probeerde donderdagavond de werkwijze van tafel te krijgen door een motie in te dienen. “We willen er met de motie voor zorgen dat mensen niet onbewust privacygevoelige gegevens verstrekken in zo’n groepsgesprek”, zegt fractievoorzitter Hilbrand Brantsma. De PvdA-ers vinden dat Werkplein Fivelingo direct moet stoppen met het stellen van gevoelige privévragen in groepsverband. Zij vrezen dat het werkvoorzieningsschap de privacyregels met de voeten treedt. Ook wees de partij erop dat de uitnodigingen voor de bijeenkomsten als dreigend worden ervaren. De groepsgesprekken zijn niet alleen door de PvdA-ers aangekaart. Een lid van de cliëntenraad heeft zich eerder over de kwestie uitgelaten. In een brief gaf zij aan meerdere klachten te hebben ontvangen van mensen die het als zeer vervelend hebben ervaren dat zij tijdens de groepsgesprekken zoveel informatie moesten geven aan vreemden. “Dit is een heksenjacht”, meldt een deelnemer van de gesprekken die liever anoniem wil blijven. “We worden gedwongen om aan allerlei bijeenkomsten mee te doen.” Weigering zonder geldige reden kan gevolgen hebben voor de uitkering, zo is in de uitnodiging valt te lezen. De deelnemer voelt zich in zijn privacy geschonden. “Mensen moeten in het bijzijn van anderen uitleggen waarom zij nog steeds in de bijstand zitten.” (…) Het is niet voor het eerst dat ophef ontstaat over een activeringsproject van het Werkplein Fivelingo. In 2016 trok voorganger Werkplein Eemsdelta per direct de stekker uit het project Fit voor Werk nadat deelnemers in opstand kwamen. Zij moesten onder meer in een volle Lidl-supermarkt in Delfzijl leren om gezond boodschappen te doen.

Patriecia Kolthof in Onderzoek moet uitwijzen of Werkplein Fivelingo privacy schendt met groepsgesprekken (Dvhn.nl)