Categorie: Kapitalisme

Crisis

Huurders bedonderd door Donner

Het asociale huurbeleid van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken blijkt nog erger uit te pakken dan verwacht. Het kabinet heeft op 15 april besloten om alle huren in Nederland met minimaal 120 euro per maand te laten stijgen. Dat gaat veel verder dan het regeerakkoord, waarin nog werd gemeld dat die stijging alleen zou gelden in woningnoodgebieden. De

Verder lezen 3 Reacties

Bezuinigingen vergroten ongelijkheid tussen vrouwen en mannen

Al zes maanden zitten we opgescheept met het kabinet Bruin I. Een kabinet bestaande uit twaalf ministers, waarvan slechts drie vrouwen. Naar eigen zeggen heeft premier Mark Rutte zijn ministers geselecteerd op kwaliteit. Zo suggereert hij dat er in heel Nederland slechts drie vrouwen genoeg kwaliteiten bezitten om plaats te mogen nemen in zijn kabinet. Of met andere woorden: dat

Verder lezen Reageren?

12 juni: workshop bouwen aan lokale groepen

Doorbraak organiseert tijdens de anarchistische Pinksterlanddagen (PL) een workshop op 12 juni. Pinksterlanddagen Kampeerterrein “Tot Vrijheidsbezinning” Aekingaweg 1a in Appelscha. (Bus 15 of 19 vanaf stations Assen en Heerenveen.) Van 10 tot 13 juni 2011 De precieze datum en tijd van de workshop volgen nog. Doorbraak is bezig de methode van community organizing uit te diepen om zo te bouwen

Verder lezen Reageren?

Wisconsin en verder

Op 11 februari kwam Scott Walker, gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin, met een verstrekkend, vakbondsvijandig wetsvoorstel. Daarmee kwam een reeks gebeurtenissen op gang die flinke schokgolven in de sociale verhoudingen in de VS teweegbracht. Forse en felle arbeidersprotesten kwamen snel op gang. Klassenstrijd, vooralsnog met name in en via vakbonden, stond wekenlang belangstelling, sterker dan we lange tijd in

Verder lezen 1 Reactie

Studentendemonstratie en de sprookjes van de oppositie

Gisteren vond er weer een demonstratie plaats tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs. Dit keer georganiseerd door het comité “Studenten in actie” dat kan rekenen op de steun van onder andere de SP, de PvdA, GroenLinks en D’66. En dat was dan ook zeer goed merkbaar. De toch al niet riante opkomst van circa 300 studenten en niet-studenten bestond

Verder lezen Reageren?

15 april: bijeenkomst over de strijd van huurders

Het Leidse crisisplatform houdt op vrijdag 15 april een informatie- en discussiebijeenkomst over de bezuinigingen op het gebied van sociale huurwoningen en over andere schandalige beleidsmaatregelen van het kabinet Bruin I tegen huurders. Crisisplatform Leiden Bijeenkomst huurdersstrijd 15 april, 20:00 uur Middelstegracht 38, Leiden Aan de orde komen onder meer de dreigende huurverhoging van 120 euro per maand voor starters

Verder lezen 1 Reactie

12 april: demonstratie tegen bezuinigingen op hoger onderwijs

Na de studentendemonstratie van aanstaande vrijdag is er de mogelijkheid om de druk op de ketel te houden en vier dagen later, op dinsdag, opnieuw actie te voeren tegen de bezuinigingen in onderwijs. Doorbraak roept iedereen op om mee te doen, studenten en niet-studenten. Alleen via onderlinge solidariteit kunnen we voorkomen dat bezuinigingen eventueel worden doorgeschoven naar andere terreinen. Alle

Verder lezen Reageren?

Wat wil de PvdA nou eigenlijk met die studenten?

Waarschijnlijk weten ze het zelf ook niet. Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid voor de partij, roept op voor de studentendemonstratie van komende week dinsdag. Want “met bezuinigingen verbeter je het onderwijs niet, daarvoor moet je investeren!” Een waarheid als een koe natuurlijk. Maar niet erg geloofwaardig als je zelf de studiefinanciering wilt afschaffen. Het staat me nog helder voor ogen met

Verder lezen Reageren?

Wie niet werkt…

“Thuiszitten is geen optie meer”, “werkplicht”, “geen werk, geen inkomen”. Onder aanvoering van de VVD probeert het kabinet Bruin I in versneld tempo de genadeslag toe te brengen aan iedereen die economisch gezien niet productief genoeg zou zijn. Dat leidt op grote schaal tot dwangarbeid, verpaupering en een intensivering van de kapitalistische vechtmaatschappij van allen tegen allen. In 2009 gaf

Verder lezen Reageren?

Gemeente Amsterdam zet dwangarbeiders in bij stadsarchieven

Saai, onbetaald en verplicht werk doen “richting een baan”. Dat is de essentie van een nieuw reïntegratieproject van de gemeente Amsterdam waarbij werklozen onbetaald en zonder arbeidscontract de stadsarchieven moeten digitaliseren. Onder regie van GroenLinks-wethouder Andrée van Es wordt het wettelijk minimumloon ontdoken en worden arbeidsrechten verkwanseld. In plaats van een extern bedrijf voor dit enorm tijdrovende digitaliseringswerk in te

Verder lezen 8 Reacties