Deportatie uit de Afrikaanderwijk naar sloopwoningen tot ver buiten de stad

In de Afrikaanderwijk op Rotterdam-Zuid wordt een hele buurt gesloopt. Niet vanwege de slechte huizen, maar de bewoners zijn te arm. Op de vrijkomende grond worden dure koopwoningen, vrije vestiging, gebouwd, veelal voor koopkrachtige mensen van buiten Rotterdam. De sloop van in goede staat verkerende sociale huurwoningen zal de bevolkingssamenstelling van buurten veranderen. Mensen die hun gehele leven in de Tweebosbuurt lief en leed hebben gedeeld, worden gedeporteerd naar sloopwoningen tot ver buiten de stad. Ze zijn massaal in opstand. Ruim de helft van de huurders weigert te vertrekken en zijn inmiddels door de woningcorporatie, Vestia (ja, die weer), voor de rechter gedaagd om hun woningen te ontruimen. Het volkshuisvestingsbeleid is bedoeld om gemeenten in staat te stellen woningen voor mensen met lage inkomens te bouwen en te verhuren. De gemeente Rotterdam doet precies het tegenovergestelde, terwijl in de stad een groot tekort bestaat aan sociale huurwoningen. In de periode 2000-2015 zijn 30.000 woningen met een huur tussen de 300 en 600 euro verdwenen. Het oude gemeentecollege, tot de zomer van 2018 gedomineerd door Leefbaar en de VVD, trok sluw ten strijde tegen mensen van meestal allochtone afkomst, met een uitkering en huursubsidie.

Joop Zinsmeister in Deportatie (Solidariteit.nl)