Engeland: ‘psychotherapie’ en dwangarbeid (video)

Een scherpe video die je, zeker als baanloze, gezien moet hebben. Uitkeringsgerechtigden worden in Engeland steeds vaker niet alleen gedwongen tot dwangarbeid, maar ook tot psychotherapie bij de de Sociale Dienst. Al naargelang de consulenten het nodig achten worden therapeuten ingezet om de houding, gevoelens en ideeën van baanlozen aan te passen aan de behoefte van de bazen. Het gaat dus inmiddels niet meer alleen over wat uitkeringsgerechtigden zouden moeten doen (zoveel sollicitatie-activiteiten per week), maar ook steeds meer over wie en hoe ze moeten zijn (positief denkende mensen die geloven in de neo-liberale mythes van individuele verantwoordelijkheid). Baanlozen en laagbetaalden worden geacht hun kritische houding en zelfstandige denken te laten varen. Collaborerende psychologen maken van maatschappelijke en economische problemen individuele problemen. Wanneer een baanloze bij zo’n therapeut zegt (en dat schijnt steeds vaker te gebeuren) dat hij een probleem heeft met de steeds dictatorialer wordende manier waarop de maatschappij draait, dan roept de therapeut: “ah, je hebt een probleem met je vader”.

Eric Krebbers over “Personal Psychocompulsion & Workfare” (Youtube)