FNV onzichtbaar in deze historische crisis

Ook was de FNV tevreden dat “het kabinet snel heeft doorgepakt met stevige maatregelen voor zekerheid van werk en inkomen”. Maar op 6 april 2020 moest worden vastgesteld dat tienduizenden mensen hun baan al waren kwijtgeraakt en nog eens 800.000 mensen hetzelfde lot stond te wachten. Op 7 april oordeelde de bond dat de omstandigheden in veel sectoren “ronduit slecht” waren en noemde men de situatie “onacceptabel”. Daarop werd een brandbrief gestuurd naar het ministerie van VWS. FNV-bestuurders waren kritisch op werkgevers. Maar er werd geen strijd georganiseerd om de talloze problemen op alle werkplekken aan te pakken. Wel zat de FNV voortdurend aan tafel met het kabinet en de werkgevers. Voor het kabinet en de werkgevers is het belangrijk om de miljardensteun aan het kapitaal te verpakken als een compromis. Het succes van de polderstrategie bestaat er voor hen vooral uit dat de FNV legitimiteit verschaft aan deze zwendel en deze maatregelen aan haar achterban als een redelijke oplossing verkoopt. Daarmee wordt onrust onder werkenden goeddeels voorkomen en worden de tegengestelde belangen toegedekt onder een deken van “algemeen belang”. Dit kwam snel tot uitdrukking in de retoriek. In een vriendschappelijk dubbelinterview in NRC met wijlen VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer reageerde FNV-voorzitter Han Busker op een vraag over de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid: “Daar hebben we het nu minder over, omdat we eerst samen de crisis moeten doorkomen”. Het motto “samen uit de crisis” is het mantra gebleven waarmee zowel de vakbonden als de linkse partijen zichzelf buiten spel hebben gezet. De trieste uitkomst van deze capitulatie is dat Busker ‘resultaten’ boekte die uit de koker komen van werkgevers. Tijdens onderhandelingen over NOW 2.0 werd de ontslagboete ingeleverd. Vervolgens presenteerde Busker afspraken over scholing en werk-naar-werkbegeleiding alsof hij dat er voor zijn achterban had kunnen uitslepen. Het initiatief daarvoor kwam echter van de bazen en wordt volledig gefinancierd uit staatssubsidies. Bij de uitbreiding van de steunpakketten in januari vond Busker het helemaal niet meer nodig een onderscheid te maken tussen werkgevers- en werknemersbelangen.

Ramon Lambregts in FNV onzichtbaar in deze historische crisis (Socialisme.nu)