Inderdaad Timmermans, Facebook-algoritmen zijn gevaarlijk, maar de bijstands-algoritmen van de staat ook

Sociaal-democratisch Eurocommissaris Frans Timmermans weer eens in de bocht. “Algoritmes van websites als Google en Facebook zijn een gevaar voor onze democratie. Mensen worden hierdoor alleen maar geconfronteerd met opvattingen die hun eigen gelijk nog eens benadrukken”, aldus Timmermans, die donderdagavond in Maastricht in discussie ging met burgers. Dat noem ik nog eens een gotspe. De staat en de EU gebruiken die algoritmes zelf ook. Om maar eens een voorbeeld te noemen: mensen die in Amsterdam een bijstandsuitkering aanvragen, worden ingedeeld in categorieën op basis van op fraudestatistieken gebaseerde algoritmes: grote kans op fraude of kleine kans op fraude. Het postcodegebied waar je woont, speelt onder andere een rol. Mensen die in de categorie “kleine kans op fraude” vallen, hebben binnen een week een uitkering, want ze komen op een ‘groen spoor’. Mensen die in de andere categorie vallen, moeten een maand wachten op een uitkering, want ze vallen in een ‘rood spoor’. Eerst moet onderzocht worden of ze geen fraude plegen. Zo worden mensen op grond van statistieken ingedeeld in verdachten en niet-verdachten. Dus in Amsterdam-Zuid krijg je snel een uitkering, in het Overtoomse Veld niet (zie formulier hieronder). Cathy O’Neil heeft een boek over die algoritmes geschreven, “Weapons of Math Destruction“, en ze concludeert: algoritmes bevestigen vooroordelen en discriminatie. Dus meneer Timmermans, ik wil Google en Facebook niet vrij pleiten, maar kijk eens naar jezelf. Ook een gevaar voor de democratie?

Piet van der Lende over “Algoritmes Google en Facebook bedreigen democratie” (Telegraaf)

Klik op het formulier voor een grote versie.
Klik op het formulier voor een grote versie.