Koerdisch protest halverwege stilgelegd door de politie

Aan het einde van de middag was er in Den Haag de protestactie “Stop de Turkse oorlog tegen de Koerden”. Er werd een aantal toespraken gehouden. Die van Doorbraak kun je hieronder teruglezen. Halverwege het protest gelastte de politie het af. Er zouden namelijk meer dan 25 mensen meedoen aan het protest op het verder lege en druilerige Spui.

Ik ben Harry en ik ben lid van de organisatie Doorbraak. Wij steunen de bevrijdingsstrijd van Koerden, zoals wij ook veel andere strijden ondersteunen. Doorbraak probeert zoveel mogelijk bij te dragen aan verzet tegen kapitalisme, tegen racisme, tegen patriarchaat, waar ook ter wereld.

Het is verschrikkelijk wat de Turkse staat onder leiding van dictator Erdoğan de Koerden aandoet. Het gaat om fascistische staatsterreur die is bedoeld om het Koerdische streven naar vrijheid, basisdemocratie en zeggenschap over het eigen leven kapot te maken. Het gaat om niet minder dan een vernietigingspolitiek die vroeger en ook nu heel veel slachtoffers heeft gemaakt en blijft maken. Die terreur moet stoppen, liever gisteren dan vandaag. En om dat staatsgeweld te kunnen stoppen moeten we bijeenkomen, zoals hier. We moeten tegenmacht opbouwen en verhinderen dat onze tegenstanders dood en verderf kunnen zaaien. Solidariteit is een wapen, en samen staan we sterk!

Dictator Erdoğan zou niet zoveel macht kunnen hebben als hij geen handlangers zou hebben. En die handlangers, die Erdoğan zijn gang laten gaan en hem zelfs helpen, die zitten ook hier, tegenover ons, in de Tweede Kamer. Mark Rutte en zijn rijke vrienden van de grote bedrijven leggen Erdoğan geen strobreed in de weg. Sterker nog, Erdoğan en Rutte gaan met elkaar om als een raar soort bondgenoten tegen wil en dank. Ze hebben elkaar nodig bij het macabere spel des doods dat ze spelen. Rutte geeft Erdoğan geld om zo de vluchtelingen buiten Europa te kunnen houden. En Erdoğan krijgt van Rutte alle vrijheid bij zijn vernietigingspolitiek tegen de Koerden. En niet alleen de vrijheid, nee, Rutte, andere EU-leiders en hun vrienden in de wapenindustrie geven Erdoğan ook de middelen, zoals de wapens, om die vernietigingspolitiek tegen Koerden en tegen vluchtelingen te kunnen uitvoeren. Die hele internationale maffia van machthebbers, of ze nu Erdoğan, Rutte, Trump of Poetin heten, en welke naam ze ook hebben, die maffia schreeuwt steeds met een hoop poeha van de daken dat ze strijden tegen het terrorisme. Smoesjes zijn het, loze praatjes, staatspropaganda. Want in werkelijkheid zijn juist wij het die strijden tegen het terrorisme, tegen hun staatsterrorisme, wel te verstaan. Het staatsterrorisme dat het leven van Koerden tot een hel maakt, het staatsterrorisme dat vluchtelingen doelbewust laat verdrinken in de Middellandse Zee.

Het fascistische en fundamentalistische gevaar van Erdoğan en de zijnen zit niet alleen in Turkije. Want in West-Europa bestaat een verlengstuk van de Turkse dictator. Ook hier, in Nederland, leeft de achterban van Erdoğan. Die achterban houdt hem bij verkiezingen in het zadel, die achterban valt ook hier, in Nederland, Koerden aan. Ook hier is er intimidatie, repressie en agressie van Turkse fascisten en fundamentalisten tegen Koerden. Die Turkse fascisten hebben een naam. Dat zijn Grijze Wolven. Doorbraak is al langere tijd actief tegen Grijze Wolven. In februari van dit jaar hebben we een goed gedocumenteerd onderzoek gepubliceerd. Daaruit blijkt dat tien gemeenten lokale afdelingen van de Turkse Federatie Nederland steunen met geld en een goed imago. De Turkse Federatie Nederland is de landelijke koepel van Grijze Wolven. Laten we die tien gemeenten nog maar eens noemen: Amsterdam, Arnhem, Beverwijk, Dordrecht, Hengelo, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Soest en – jawel – Den Haag. Die gemeenten zorgen ervoor dat Turks extreem-rechts kan groeien in Nederland, en dus dat de haat en terreur tegen Koerden kan toenemen. Die steun moet stoppen, zoals de Europese machthebbers moeten stoppen met het steunen van Erdoğan. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!

Harry Westerink