Leidse afdeling BPW trapt af met flyeractie in Stadsbouwhuis

Door de groeiende schaarste aan sociale huurwoningen en flexibilisering van woonrechten ervaren huurders een structureel gebrek aan zeggenschap en zekerheid over hun woning en bestaan. Zo ook het geval in het Stadsbouwhuis aan de Langegracht, een voormalig kantoorpand in eigendom van de gemeente Leiden. De gemeente heeft het pand begin 2020 in beheer gegeven aan antikraakbureau Villex. “We hebben melding gekregen dat de problemen al op dag één van het project begonnen”, vertelt Bo van BPW Leiden. “De toekomstige bewoners van het Stadsbouwhuis werden gevraagd ‘blind’ te tekenen. Oftewel, ze mochten de woning niet vooraf bezichtigen. Wel moesten ze vooraf betalen. Toen mensen zagen dat de beloofde keuken er helemaal niet was en dat er slechts twee douches waren voor 60+ bewoners, hebben mensen zich teruggetrokken uit het project. Ze konden vervolgens fluiten naar hun geld.” Het gebrek aan huurrechten zorgt er voor dat antikraakbureau Villex iemand zomaar uit huis kan zetten. “Normaal gesproken kan een verhuurder je er niet zomaar uit gooien”, aldus Bo. “Maar Villex vindt dat hen dat recht wel toekomt, omdat ze zichzelf ‘bruikleengever’ noemen. Niemand mag zonder gerechtelijk uitzettingsbevel worden ontruimd. Laat je dus ook niet intimideren en organiseer je in zo’n geval samen met BPW Leiden. Samen kan je zulk machtsmisbruik aanpakken.” BPW Leiden heeft afgelopen weekend een flyeractie gehouden bij het pand aan de Langegracht. “Op verzoek en met de hulp van een bewoner zijn we de klachten van huidige en oud bewoners aan het inventariseren in het pand”, zegt Bo. Hij roept mensen die last hebben van de wooncrisis in Leiden op om contact op te nemen met de Bond.

BPW in Leidse afdeling BPW trapt af met flyeractie in Stadsbouwhuis (Bondprecairewoonvormen.nl)