Meld Islamofobie op Facebook: “islamofobie valt onder de radar”

Het islamofobe geweld dat wij registreren gaat niet om geïsoleerde incidenten maar om een structureel fenomeen dat direct voortkomt uit wijdverspreide negatieve beeldvorming over de islam en moslims in de media en politiek. Ik heb het zowel over het expliciete racisme en de islamofobie van rechtse extremisten zoals Wilders en de PVV, als over subtielere patronen in de framing van berichtgeving over geweld. Daarbij wordt geweld door moslims vaak direct in verband gebracht met religie, terwijl hate crimes door blanke daders, zoals bijvoorbeeld Anders Breivik, zelden in verband worden gebracht met Christenen of het Christendom in het algemeen – laat staan dat van Christenen wordt verwacht dat zij collectief afstand nemen van het geweld van gewelddadige ‘lone wolves’. (…) Racisme en islamofobie kunnen niet op een enkel front bestreden worden omdat de voedingsbodem voor de stigmatisering van ‘de ander’ zo complex is: koloniale geschiedenis, oriëntalistische stereotypering, immigratiebeleid, ongelijke economische en sociale machtsverhoudingen en een algemene verrechtsing spelen allemaal een rol en vereisen diverse strategieën. Ons doel is bescheiden. Door islamofoob geweld op systematische wijze in kaart te brengen en bespreekbaar te maken willen wij de normalisering van islamofobie doorbreken, slachtoffers een stem geven, en hen stimuleren om aangifte te doen. Daarnaast willen wij met onze data het maatschappelijk debat over islamofobie stimuleren en druk uitoefenen op de politie en politiek om deze problematiek serieus te nemen en concrete stappen nemen om deze te bestrijden.

Rahma Bavelaar in Meld Islamofobie op Facebook: ‘islamofobie valt onder de radar’ (Socialisme.nu)