Hamming

Hamming

We zijn nog twee maanden verwijderd van de zoveelste nationale intocht van Sinterklaas waarbij de racistische karikatuur Zwarte Piet weer volop ingezet gaat worden. En nu al is duidelijk dat in aanloop naar die intocht, die op 17 november in Zaanstad gaat plaatsvinden, het gebruikelijke pacificerende geklets vanuit het gemeentelijke apparaat hoogtij viert.

Net als voorgaande jaren, valt ook nu weer op dat de centrale eis van anti-racisme activisten, afschaffing van Zwarte Piet, doodleuk onder tafel wordt geveegd. In plaats daarvan gaat het in gemeentelijke kringen en ver daarbuiten alleen maar over een “maatschappelijke discussie”, een “stadsgesprek”, een “dialoog” tussen voor- en tegenstanders van de racistische karikatuur. Wat heeft dat voor zin, nu de Zaanse burgemeester Jan Hamming met zijn deelname aan de intocht al lang en breed stelling heeft genomen voor Zwarte Piet en dus voor racisme?

Hamming kiest er doelbewust voor om samen te werken met de publieke omroep NTR zonder daarbij vooraf de voorwaarde te stellen dat het een intocht zonder Zwarte Pieten moet zijn. Hij heeft de NTR namelijk de volledige vrijheid gegeven om te doen en te laten wat men wil. Zo zet hij de deur wijd open voor een kolossale portie Zwarte Piet-racisme. Als mosterd na de maaltijd heeft de burgemeester aangegeven dat hij “de maatschappelijke discussie niet uit de weg wil gaan”. Met die gebakken lucht-praatjes probeert hij te verdoezelen dat hij in het geheel geen rekening wenst te houden met het jarenlange en steeds invloedrijker protest tegen de racistische karikatuur. Om het in goed Nederlands uit te drukken: hij veegt er zijn kont mee af.

De gemeente Zaanstad wil binnenkort een “stadsgesprek faciliteren”, dat het karakter zou moeten hebben van “een dialoog gericht op wederzijds begrip”. Elk jaar opnieuw komen bestuurders en andere hotemetoten tot vervelens toe met hun mantra dat “we moeten blijven praten met elkaar en dat we naar elkaar moeten luisteren”. Hamming, ik ga het je nog één keer proberen duidelijk te maken: Zwarte Piet is racisme en naar racisme luisteren we niet. Daar gaan we ook niet over praten. Racisme moet namelijk worden bestreden. Racisme moet verdwijnen. Wat denk je wel? Dat wij gezellig met gemeentebestuurders en andere pietofielen gaan klessebessen, met mensen als jij die sowieso al hebben besloten om mee te werken aan de promotie van de Zwarte Piet-figuur? Wij hebben volstrekt geen begrip voor het moedwillig binnen de Zaanse gemeentegrenzen halen van een karikatuur die zwarte mensen vernedert, beledigt en dehumaniseert. En wij hebben ook geen zin om instrumenteel te worden ingezet als “gesprekpartners” ter meerdere glorie van bestuurders die ons zitten te bedonderen waar we bij zijn.

Harry Westerink


 1. Hans Naaktloper # 1 
  3 maanden geleden

  Wat me verbaast is dat niemand bezwaar lijkt te hebben tegen een katholieke ‘kindervriend’, sinterklaas zélf roept nou ook niet bepaald een positieve associatie op.

  Schaf dat hele kutfeest toch af. Het symboliseert zowiezo de eerste grote vertrouwensbreuk tussen kinderen en hun ouders, iets dat, gelet op de verbeten wijze waarop die mishandeling wordt verdedigd, blijkbaar de bedoeling is. Het heeft veel overeenkomsten met dat andere misselijkmakende cultuurfenomeen, namelijk de overdreven en politiek gemotiveerde aandacht voor sport in de samenleving. (sport voedt op tot aanvaarding van hiërarchie, regels, machtsuitoefening, nulsomspelen, gelijkschakeling, winner-takes-it-all-principes, concurrentie in plaats van samenwerking, enz enz.)

  De hele situatie toont aan hoe giftig het denken in cultuur en tradities is, dat het gevaarlijk is tradities op een voetstuk te plaatsen en dat het in feite een conflict is tussen intelligente en domme mensen. Tussen zelfgestuurde en gestuurde motivaties.

  Cultuur en tradities zijn om mee te spelen, niet om al te serieus genomen te worden. Zodra mensen hun gedrag verdedigen door te verwijzen naar culturele of traditionele gebruiken geeft mij dat de informatie dat die mensen niet bereid of in staat zijn hun gedrag kritisch te benaderen. Gelet op het aantal domme en cultureel gevangen mensen in nederland ben ik bang dat noodzakelijke veranderingen aan het sinterklaasfeest niet snel op democratische wijze tot stand zullen komen.

  Wij zouden een reklamespot kunnen maken, waarin wij nederland laten zien wat voor een bizarre, wrede en achterlijke cultuurfenomenen er zoal te vinden zijn buiten nederland, zaken waarover ‘de nederlander’ zich vaak in uiterst kritische bewoordingen uitlaat, en deze kunnen vergelijken met onze katholieke kindervriend en zijn zwarte slaafjes. Werk in op de schaamte van mensen als ze er achter komen dat in bijna de hele wereld sinterklaas en zwarte piet als achterlijk wordt gezien.
  —–
  Amandla!
  HN

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*