Pacificerend geklets in Zaanstad is bedoeld om activisten tegen Zwarte Piet het bos in te sturen

Hamming
Hamming

We zijn nog twee maanden verwijderd van de zoveelste nationale intocht van Sinterklaas waarbij de racistische karikatuur Zwarte Piet weer volop ingezet gaat worden. En nu al is duidelijk dat in aanloop naar die intocht, die op 17 november in Zaanstad gaat plaatsvinden, het gebruikelijke pacificerende geklets vanuit het gemeentelijke apparaat hoogtij viert.

Net als voorgaande jaren, valt ook nu weer op dat de centrale eis van anti-racisme activisten, afschaffing van Zwarte Piet, doodleuk onder tafel wordt geveegd. In plaats daarvan gaat het in gemeentelijke kringen en ver daarbuiten alleen maar over een “maatschappelijke discussie”, een “stadsgesprek”, een “dialoog” tussen voor- en tegenstanders van de racistische karikatuur. Wat heeft dat voor zin, nu de Zaanse burgemeester Jan Hamming met zijn deelname aan de intocht al lang en breed stelling heeft genomen voor Zwarte Piet en dus voor racisme?

Hamming kiest er doelbewust voor om samen te werken met de publieke omroep NTR zonder daarbij vooraf de voorwaarde te stellen dat het een intocht zonder Zwarte Pieten moet zijn. Hij heeft de NTR namelijk de volledige vrijheid gegeven om te doen en te laten wat men wil. Zo zet hij de deur wijd open voor een kolossale portie Zwarte Piet-racisme. Als mosterd na de maaltijd heeft de burgemeester aangegeven dat hij “de maatschappelijke discussie niet uit de weg wil gaan”. Met die gebakken lucht-praatjes probeert hij te verdoezelen dat hij in het geheel geen rekening wenst te houden met het jarenlange en steeds invloedrijker protest tegen de racistische karikatuur. Om het in goed Nederlands uit te drukken: hij veegt er zijn kont mee af.

De gemeente Zaanstad wil binnenkort een “stadsgesprek faciliteren”, dat het karakter zou moeten hebben van “een dialoog gericht op wederzijds begrip”. Elk jaar opnieuw komen bestuurders en andere hotemetoten tot vervelens toe met hun mantra dat “we moeten blijven praten met elkaar en dat we naar elkaar moeten luisteren”. Hamming, ik ga het je nog één keer proberen duidelijk te maken: Zwarte Piet is racisme en naar racisme luisteren we niet. Daar gaan we ook niet over praten. Racisme moet namelijk worden bestreden. Racisme moet verdwijnen. Wat denk je wel? Dat wij gezellig met gemeentebestuurders en andere pietofielen gaan klessebessen, met mensen als jij die sowieso al hebben besloten om mee te werken aan de promotie van de Zwarte Piet-figuur? Wij hebben volstrekt geen begrip voor het moedwillig binnen de Zaanse gemeentegrenzen halen van een karikatuur die zwarte mensen vernedert, beledigt en dehumaniseert. En wij hebben ook geen zin om instrumenteel te worden ingezet als “gesprekpartners” ter meerdere glorie van bestuurders die ons zitten te bedonderen waar we bij zijn.

Harry Westerink