Podcast: Nor Radyo interview with Doorbraak activists Bektas and Eric (in Turkish and English)

Doorbraak’lı aktivistlerden Bektaş ve Eric ile yapılan ve Nor Radyo‘da yayınlanan Röportaj.