Rechtbank in de zaak van Mitch: recht lullen wat krom is

Vandaag werd bekend dat drie agenten, betrokken bij de dood van Mitch Henriquez, niet vervolgd worden. In deze rechtszaak* vragen de nabestaanden op grond van artikel 12 Sv om vervolging. Twee vragen stonden centraal: 1) kunnen deze drie agenten vervolgd worden voor medeplegen met de twee agenten die wél strafrechtelijk worden vervolgd? 2) is er sprake van strafrechtelijk verwijtbaar nalaten van het bieden van hulp? Antwoord Hof op vraag 1: Nee, want er was sprake van “ontbreken van coördinatie, onvoldoende professioneel samenwerken en onvoldoende doordacht optreden” en daarom kan er geen sprake zijn van medeplegen of medeplichtigheid. Onze reactie op vraag 1: Wacht eens even, het is toch precies omgekeerd? Juist doordat er geen coördinatie was door de politie, heeft dit kunnen gebeuren. Als het Hof besluit dat dit de individuele agenten niet aangerekend kan worden, moet degene die hád moeten coördineren vervolgd worden. Daar zegt het Hof echter niets over. Antwoord Hof op 2: De agent heeft de plicht, op grond van artikel 450 Sr*, om hulp te bieden aan mensen die in ogenblikkelijk levensgevaar verkeren. Maar dan moet de agent zich daar wel van bewust zijn. De agenten “waren immers in de veronderstelling dat [M.H.] slechts voor korte tijd het bewustzijn had verloren en kennelijk heeft geen van de beklaagden zich gerealiseerd dat er levensgevaar was.” Ook is artikel 24.2 van de Ambtsinstructie niet geschonden. Daarin staat dat een agent in geval van bewusteloosheid van een arrestant meteen medisch hulp moet vragen. Zij hebben Mitch juist in de politiebus gesleept om hem zo snel mogelijk hulp te bieden, zegt het Hof. “Beklaagden waren kennelijk niet op de hoogte van het feit dat er een ambulance op het festivalterrein aanwezig was, wat wel de organisatie als geheel, maar niet de individuele politiefunctionarissen verweten kan worden”, dus ook hier hebben de agenten niet strafrechtelijk verwijtbaar gehandeld, aldus het Hof. Onze reactie op 2: In artikel 450 Sr staat dat je strafbaar bent als je nalaat om iemand te helpen die in levensgevaar is. Het Hof zegt: omdat de agenten zich er niet van ‘bewust’ waren, dat ze niet strafbaar gehandeld hebben. We hebben allemaal de filmpjes gezien: hoe aannemelijk is het dat ze zich hier niet van bewust waren? En feit blijft toch: als de agenten zijn toestand gezamenlijk veroorzaken, en ze staat er met hun neus bovenop, hoe kan je dan volhouden dat je je er niet van bewust bent? Ze hebben net pepperspray in zijn gezicht gesmeerd, wat denken ze dan: dat het wel meeviel? Daarnaast gaat het Hof mee in de redenering van de politie dat ze Mitch, door hem in een busje te willen vervoeren, de snelst mogelijke hulp konden bieden. Echt waar? Op een festival waar 30.000 mensen aanwezig zijn, is uiteraard ook een medische hulppost.

Control Alt Delete in 3 agenten betrokken bij dood Mitch niet vervolgd (Controlaltdelete)