De staat hongert mensen uit

Het is de hoogste tijd dat de hele bijstandswet wordt doorgelicht op schending van mensenrechten. De WWB staat er krom van! Om te beginnen schending van de wet op privacy. De onbeperkte toegang tot bankgegevens, belastinggegevens, communicatie op internet, telefoongesprekken die afgeluisterd mogen worden. De informatieplicht die zelfs eist dat men opgeeft of men naar het buitenland gaat op vakantie. De onbeperkte toegang tot de woning en de inhoud van kasten. De bewijslast die bij de aangeklaagde wordt gelegd. Het verbod op LAT-relaties (Living Apart Together). Het aanscherpen van regelgeving zodanig dat mensen niet anders dan overtredingen kúnnen maken en hen daar buitensporig voor straffen (LAT-relaties, duistere regelgeving). Controle op verbruik van water, licht en gas om bij elke afwijking van het gemiddelde de sociale recherche los te kunnen laten. Financiële straffen bij kleine overtredingen in het verkeer die de draagkracht verre te boven gaan en afgestraft worden met gevangenisstraffen. Beslag op zelfs minimaal noodzakelijke voorzieningen zoals voedsel en onderdak. Het onder dwang en zonder loon tewerkstellen van mensen die moedwillig worden uitgesloten van normaal fatsoenlijke, marktconform betaalde arbeid. Stuk voor stuk maatregelen die mensen helemaal kapot maken, en dat het nog niet altijd overal volkomen uit de hand loopt komt doordat er incidenteel en op plaatselijk niveau nog wat bestuurders en persvoorlichters te vinden zijn die moraal boven geld en macht stellen, in plaats van werk boven inkomen en geld boven humaniteit.

Sjaak Platzak over ‘De staat hongert mensen uit’ (Mug)