Het coalitieakkoord: rechts afbraakbeleid voor Rotterdam

Leefbaar Rotterdam, de VVD, D66 en Denk presenteren vandaag hun coalitieakkoord genaamd “Eén stad”. De verwachtingen waren voorafgaand niet hoog, kijkende naar de combinatie van partijen die aan de slag zijn gegaan. Toch is het eindproduct nog altijd een verrassend harde klap in het gezicht van heel veel Rotterdammers. Het is een pijnlijke, rechtse richting voor de stad. Een akkoord vol met repressie, afbraak en uitsluiting. Een vergroting van de kloof. Een sneer naar Rotterdammers met een kleine portemonnee, terwijl er nog meer ruimte wordt gemaakt voor de allerrijksten. Een van de grootste paradepaardjes van dit akkoord zit in het stukje ‘veiligheid’. In de stad waar racisme en geweld vanuit politie en handhavers aan de orde van de dag is, gaat dit stadsbestuur juist meer investeren in hun capaciteit en aanwezigheid. Zo komen er meer boa’s en undercover-handhavers, en worden controles die etnisch profileren in de hand werken nog altijd aangemoedigd. Ook de verregaande surveillance binnen de stad wordt doorgezet. Zo wordt er ingezet op meer cameratoezicht en mosquitos, en zullen jongeren op straat harder worden aangepakt. Rotterdam wordt een ware politiestad, met alle gevolgen van dien. Het anti-racisme beleid van deze coalitie gaat helaas niet verder dan een stadsmarinier en een falend stadsprogramma. Een lege huls, waarin met geen woord wordt gerept over bijvoorbeeld ons koloniale verleden of racistisch politiegeweld. Ook blijft xenofobie actief gemeentebeleid. Zo worden vluchtelingen weggezet als probleem. Wat deze coalitie betreft zijn zij ongewenst, en zetten we daarom in op het zo min mogelijk opvangen en hulp bieden aan mensen op de vlucht. Ook de capaciteit om ongedocumenteerde mensen op te vangen en te helpen wordt verder uitgekleed.

Rotterdam BIJ1 in Het coalitieakkoord: rechts afbraakbeleid voor Rotterdam (Rotterdam.bij1.org)