Identiteit in de klassenstrijd

Elk onderscheid op basis van geslacht, huidskleur, religie of wat dan ook moet bestreden worden. Volkomen logisch dat een vakbond dit benoemt en terecht dat ze zich uitspreekt tegen figuren en politieke partijen die ons op die gronden proberen te verdelen of uit te sluiten. Sommige vakbondsleden of buitenstaanders vinden dat vreemd. Dat is het niet. Waarom ben je überhaupt lid van een vakbond als je stemt op een partij die lijnrecht tegenover de grondslag, waarden en werking van diezelfde vakbond staat? Waarom wil je uitsluitende systemen in stand houden? “Identiteit” verdient onze aandacht in de klassenstrijd, het is onderdeel van de systeemkritiek. We staan schouder aan schouder, respecteren de ander en zijn elkaars steun in de rug: we zijn solidair met elkaar. Jouw strijd is mijn strijd. Zo emanciperen we Nederland, zo vallen we de systemen aan en zo krijgen we gelijke kansen voor iedereen. En pas als dat behaald is, kunnen we het enkel over arbeidsvoorwaarden gaan hebben. Tot dan: meer aandacht voor identiteit graag, de klassenstrijd kan niet zonder!

Martijn Tonies in Identiteit in de klassenstrijd (Tonies.org)