Reactionair agrarisch protest, ongeloofwaardig gezag

Boeren gingen met tractors de wegen op, soms de autowegen, en veroorzaakten met hun blokkades enorme verkeersopstoppingen. Dat is voor heel veel andere weggebruikers uitermate vervelend, en tractoren mogen ook niet op snelwegen rijden. Maar noch de overlast op zich, noch het feit dat het actiemiddel deels illegaal was, zouden ons erg van de wijs horen te brengen. Sociale actie is wel vaker ontwrichtend. En de wet zit vaak zo in elkaar dat acties des te illegaler zijn naarmate ze effectiever dreigen te worden. Wie wil winnen, kan maar beter bereid zijn de wet te overtreden. Ik zeg het maar vast: revolutie is ook verboden, insurrectie ook. Maar we kunnen niet zonder. Fuck the law, squat the world. Wet of geen wet, kraken gaat door. De legaliteit is niet onze norm. Het is inconsistent om daar dus wel de agrariërs op af te rekenen. Sterker, hun gebrek aan ontzag voor de wet siert hen, ook als het doel waarom ze de wet tarten hen helemaal niet siert. En die ontwrichting? Afgelopen week legden spoorwegarbeiders in Groot-Brittannië enkele malen het treinverkeer stil met een staking. Dat was ook ontwrichting van het verkeer, dat gaf ook overlast. Maar de stakers voeren een rechtvaardige strijd, tegen ontslagen en voor een loon dat de prijsstijgingen tenminste een beetje weet bij te houden. Ontwrichting op zichzelf ga ik de actievoerende agrariërs dus niet verwijten. Integendeel: als onze sociale strijd wat meer ontwrichtende elementen had, had onze strijd mogelijkerwijs wat meer effect. Het probleem van de klimaatmars van 19 juni was wat mij betreft dat die lang niet ontwrichtend genoeg was. Natuurlijk hoor je te kijken hoe je ontwrichting tot stand brengt. Een file veroorzaken is een ding. Geen ambulances doorlaten wordt iets anders. En daar naderen we de probleemkanten van de actievormen waar deze ondernemers zich van bedienen.

Peter Storm in Reactionair agrarisch protest, ongeloofwaardig gezag (Peterstormt.nl)