Rotterdamse agenten logen over mishandelen Turks-Nederlandse garagehouder

Het incident deed zich voor op 19 juni 2020 in Rotterdam. De politie kwam bij een garagebedrijf aan de Persoonshaven, volgens eigen zeggen om een man op straat preventief te fouilleren. Daarbij zou de 41-jarige Rotterdammer zich hebben verzet door zich agressief te gedragen. Hij zou zich hebben losgerukt en een politieman hebben vastgepakt. Die zou daardoor genoodzaakt zijn geweest een kopstoot uit te delen. De agent is voor de kopstoot al veroordeeld, maar uit de nieuwe strafzaak blijkt dat hij heeft gelogen over de precieze gebeurtenissen. De verdachte kwam op 9 september van dit jaar naar de rechter in Rotterdam en liet camerabeelden zien van zijn bedrijf. De officier van Justitie vroeg zich af waarom hij die beelden niet eerder had overhandigd. Wat blijkt? De beelden waren destijds door de technische recherche opgehaald, voor onderzoek naar de kopstoot, maar niet aan dit dossier toegevoegd. In het dossier zat alleen het proces-verbaal van de agent en zijn collega. De rechtszaak is toen aangehouden voor nader onderzoek naar de beelden. Daarop is te zien dat de verdachte één hand in het gips en een mitella heeft. De agent rukt aan de mitella, duwt de man tegen de muur, geeft hem een kopstoot en pakt hem later bij de nek beet, voordat de verdachte wordt geboeid. De rechter merkt op dat de verdachte juist degene lijkt te zijn die de boel wil sussen. Ook constateert hij dat de agent niet bezig is met een fouilleeractie. Volgens de rechter zijn de verschillen tussen de beelden en het proces-verbaal zo groot dat niet van een vergissing of andere interpretatie sprake kan zijn. “De enige conclusie die getrokken kan worden is dat de verbalisanten (delen van) dit proces-verbaal doelbewust in strijd met de waarheid hebben opgemaakt.” (…) De verdachte die nu vrijuit gaat, is Atik Samur, eigenaar van Aticars in Rotterdam. Hij gaat aangifte doen tegen de agenten voor het valse proces-verbaal. “Weet u hoeveel klanten ik kwijt ben geraakt door deze actie? Dan kreeg ik mailtjes van klanten die hier al jaren komen en die schrijven ‘ik voel me niet zo veilig bij jullie’. Die zijn ook nooit meer teruggekomen.” Samur zegt de arrestatie niet los te kunnen zien van zijn Turkse komaf. “Honderd procent. Waarom zou je de eigenaar van een autobedrijf nou fouilleren?

Paul Verspeek in Na twee jaar komt de aap uit de mouw: Rotterdamse agenten verzonnen proces-verbaal (Rijnmond.nl)