Categorie: Baanloosheid

Botsing tussen liberalen en conservatieven in aardbeiconflict

Wie moet de aardbeien plukken die staan weg te rotten? Deze vraag blijft de gemoederen binnen de VVD flink bezighouden. VVD-minister Henk Kamp van Sociale Zaken weigert halsstarrig om voor dat werk vergunningen te geven aan Bulgaren en Roemenen. Maar VVD-fractievoorzitter Gerard Huijpen in de gemeente Halderberge roept de hele Brabantse regio op tot actie tegen “de onzakelijke maatregel” van

Verder lezen 1 Reactie

Bijstandsbond keert zich tegen dwangarbeid

De onvermoeibare Piet van der Lende is al jaren actief bij de Amsterdamse Bijstandsbond. Ik had een gesprek met hem op het moment dat bekend was geworden dat in december 2010 uitkeringsgerechtigden een dag hadden gestaakt tegen het “leerwerktraject Groen en Onderhoud” in het Amsterdamse Bos. Ze waren het zat om nog langer door hun bazen te worden gekleineerd en

Verder lezen 20 Reacties

Redden “gastarbeiders” de aardbeien en het Oranjefeest?

De aardbeien staan te verrotten omdat minister Henk Kamp van Sociale Zaken weigert om werkvergunningen te geven voor Bulgaarse en Roemeense seizoensarbeiders. Hij wil Nederlandse werklozen een lesje leren, en hen voortaan met de zware en vuile arbeid opzadelen die tot nu toe vooral wordt verricht door arbeidsmigranten met en zonder verblijfsrecht. Met een klassieke verdeel- en heerspolitiek speelt de

Verder lezen Reageren?

Stormram van kabinet tegen laatste restjes sociale zekerheid

Werk schrappen voor mensen met een arbeidsbeperking, dan komen ze vanzelf aan een reguliere baan. Uitkeringen verlagen, dan krijgen uitkeringsgerechtigden meteen meer kans om uit de armoede te geraken. De rijken rijker maken en de armen armer, dat is beter voor de samenleving. De nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) en het recente bestuursakkoord tussen rijksoverheid, provincies en gemeenten is

Verder lezen Reageren?

Eerst modelburger worden, dan pas bijstand

Wie geen Nederlands spreekt, krijgt geen bijstandsuitkering. Dat repressiemiddel is te vinden in een nieuw pakket maatregelen van VVD-minister Henk Kamp van Sociale Zaken tegen de komst en het verblijf van arbeidsmigranten uit andere EU-landen, zoals Polen, Bulgarije en Roemenië. Zo laat het kabinet integratiedwang, migratiebeheersing en disciplinering van werklozen hand in hand gaan. Bijstandsgerechtigden die geen of onvoldoende Nederlands

Verder lezen Reageren?

Wie niet werkt…

“Thuiszitten is geen optie meer”, “werkplicht”, “geen werk, geen inkomen”. Onder aanvoering van de VVD probeert het kabinet Bruin I in versneld tempo de genadeslag toe te brengen aan iedereen die economisch gezien niet productief genoeg zou zijn. Dat leidt op grote schaal tot dwangarbeid, verpaupering en een intensivering van de kapitalistische vechtmaatschappij van allen tegen allen. In 2009 gaf

Verder lezen Reageren?

Gemeente Amsterdam zet dwangarbeiders in bij stadsarchieven

Saai, onbetaald en verplicht werk doen “richting een baan”. Dat is de essentie van een nieuw reïntegratieproject van de gemeente Amsterdam waarbij werklozen onbetaald en zonder arbeidscontract de stadsarchieven moeten digitaliseren. Onder regie van GroenLinks-wethouder Andrée van Es wordt het wettelijk minimumloon ontdoken en worden arbeidsrechten verkwanseld. In plaats van een extern bedrijf voor dit enorm tijdrovende digitaliseringswerk in te

Verder lezen 8 Reacties

Vanaf 6 april: Ideecafé en meldpunt in Nijmegen

Zoals bekend heeft de gemeente Nijmegen in november 2010 besloten om de gesubsidieerde arbeid voor het grootste gedeelte af te bouwen. De O.R. Uitzicht, de O.R. Wijkwerk, het comité Beter ID en de Nijmeegse Aanpak hebben zich verenigd in het Platform Gesubsidieerde Arbeid Nijmegen. Samen met Doorbraak (een organisatie die mensen van onderop wil organiseren tegen onder andere de bezuinigingen)

Verder lezen Reageren?

Werkloos? Dan mag je geen Nederlander worden

Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken is van plan om scherpere eisen te stellen aan het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. Buitenlanders die Nederlander willen worden, moeten volgens een nog in te dienen wetsvoorstel minstens het minimumloon verdienen. Ook moeten ze aantonen dat ze voldoende Nederlands spreken en een tweejarige beroepsopleiding of twee jaar werkervaring hebben. Daarmee “wil het

Verder lezen 2 Reacties

Geen keurmerk voor werklozen!

Eric Datema van BuroDat. wil een keurmerk voor werklozen instellen. Nee, dit is niet de zoveelste rechtse klootzak die werkkampen wil inrichten en mensen onder het minimumloon wil laten werken. Het is een goedbedoeld voorstel! Het beeld van werklozen, zegt ondernemer Datema, is zo negatief. Daarom moet er een keurmerk komen voor werklozen die echt wel willen werken. Want dat

Verder lezen 13 Reacties