Woonopstand eist onafhankelijk extern onderzoek naar politiegeweld

Afgelopen donderdag vergaderde de Commissie Veiligheid en Bestuur van de Rotterdamse gemeenteraad langdurig over het politiegeweld tegen de Woonopstand-demonstratie van 17 oktober. Terwijl buiten werd gedemonstreerd, deden binnen in de raad insprekers hun verhaal en kwam burgemeester Aboutaleb met een uitnodiging tot een gesprek, en weigerde hij een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Hieronder een statement daarover van Woonopstand, vooraf gegaan door een korte reactie van Doorbraak.

Geachte burgemeester Aboutaleb,

U heeft donderdag in de raad aangegeven graag in gesprek te gaan met de demonstranten van de Woonopstand over het politie-optreden van 17 oktober. Daar hebben wij momenteel geen behoefte aan. U zegt te willen luisteren naar onze ervaringen en kritiek. Maar die hebben we al uitgebreid met u gedeeld. Er waren vijftien insprekers in de raad, er is een Zwartboek vanuit Woonopstand met meer dan vijftig verklaringen, en er staan verder tientallen filmpjes online.

Wat we nu van u verwachten, is handelend optreden. Dat u opdracht geeft tot een daadwerkelijk ONAFHANKELIJK onderzoek naar het politie-optreden die dag. En we verwachten dat u serieuze maatregelen neemt naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek, ook in verband met alle toekomstige demonstraties. Want dit was niet de eerste keer dat uw korps zo gewelddadig was. We herinneren ons bijvoorbeeld november 2016, toen bijna 200 mensen op weg naar een KOZP-protest op zeer gewelddadige wijze onrechtmatig gearresteerd werden, waarbij er tientallen gewond raakten. Ook toen werden u en uw politie op de vingers getikt, onder andere door Amnesty.

Er zijn fundamentele veranderingen nodig bij uw politie. Het moet afgelopen zijn met het pamperen en nathouden. Zeker ook als het gaat om racisme. Er moeten consequenties verbonden worden aan gedrag. Agenten die ons racistisch demoniseren, en in appjes spreken over k*nkervolk, pauperallochten en kutafrikanen, moeten ontslagen worden. En klokkenluiders die zulke misstanden bekend maken, moeten door u in bescherming worden genomen. Dat zou een mooi begin zijn, om daarna alle aanbevelingen uit te gaan voeren die onder meer door het Zwart Manifest en Amnesty opgesteld zijn.

Wanneer u, zoals spreker Elvin Rigters het zo mooi verwoordde op ons protest afgelopen woensdagavond, verantwoordelijkheid gaat nemen en u zich bereid heeft getoond om daadwerkelijke veranderingen door te voeren, dan komen we wellicht een keer met u praten.

Doorbraak


Statement van Woonopstand over raadscommissiedebat Rotterdam van 4 november jl.

Wij zijn verbijsterd over het verloop van het debat dat 4 november plaatsvond over het politieoptreden tijdens de Woonopstand-demonstratie 17 oktober. Vijftien demonstranten spraken in en deelden hun vaak emotionele verhaal over het absurde, verwerpelijke en gewelddadige politieoptreden. Na veel vragen en weinig antwoorden gaf politiechef Westerbeke toe dat hij niet alle informatie heeft en dat er misschien fouten zijn gemaakt. Toch weigert burgemeester Aboutaleb een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Dit ondanks het feit dat de insprekers, minister Grapperhaus, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Woonbond, Bond Precaire Woonvormen, Recht op de Stad, Amnesty en anderen daar met klem toe oproepen. Ook is er een raadsmotie die hiertoe oproept.

Het fysieke en emotionele leed van slachtoffers is door de burgemeester na de demonstratie volledig genegeerd. Vier dagen na de demonstratie op 17 oktober is het eigen optreden goedgekeurd met een brief zonder wederhoor bij demonstranten en organisatie. Daarna keurde hij het goed dat de politie actief selectieve dronebeelden verspreidde. De burgemeester is bezig met beeldvorming, zijn eigen gelijk en vindt waarheidsvinding lastig en overbodig. Als je niks te verbergen hebt, dan is een onafhankelijk onderzoek naar de feiten toch niet erg?

Een extern onderzoek is nodig omdat er duidelijk excessief is opgetreden en we de feiten niet boven tafel krijgen als we een gesprek aangaan. Politiechef Westerbeke stelde onlangs in het AD: “De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we uiteindelijk weinig hebben gevonden.” […] “Je kan dus stellen dat het mogelijk rustig was gebleven wanneer we niet hadden ingegrepen”. Noch uit de brief van de burgemeester, noch uit de toelichting van de politiechef en het OM tijdens het debat zijn de feiten boven tafel gekomen. De politie en Woonopstand (een vrijwilligersorganisatie) zijn hierin ook geen gelijkwaardige partijen.

Wij zijn diep teleurgesteld in de politieke partijen die voorstellen dat wij een feitenvrij mediation gesprek moeten aangaan en die niet begrijpen dat het demonstratierecht van duizenden burgers is geschonden. Een onafhankelijk onderzoek dient een groter doel, namelijk het waarborgen van het demonstratierecht in de toekomst.

Wij hebben ons ingespannen om de problemen voor en tijdens de demonstratie helder te krijgen, zie ons zwartboek en ons statement van 2 november jl. Wij hebben donderdag ons verhaal verteld aan raadsleden en de burgemeester. Wij zijn in ons statement duidelijk over de problemen die onderzocht moeten worden. Een uitgebreidere analyse van het raadsdebat op 4 november volgt later.

Wij eisen een onafhankelijk extern onderzoek naar het excessieve politieoptreden op 17 oktober. Pas daarna is er een basis voor gesprekken en herstel van vertrouwen dat het demonstratierecht bij het Rotterdamse stadsbestuur en politie in goede handen is.

Woonopstand

(Dit statement verscheen eerder op de site van Woonopstand.)