Archief van het thema: ‘Woonstrijd’
Platzak. “Criminaliteit is niet Marokkaans. Verbrand je boetekleed!”, schreef Tariq Shadid vorige week. Dat kan ik alleen maar bevestigen. Criminaliteit heeft te maken met klasse, en elke klasse heeft z’n eigen specialiteiten, van tasjesroof tot megafraude. Midden jaren vijftig groeide ik op in een achterstandswijk in Leiden, het Morskwartier. Diezelfde wijk werd later, toen ik...Lees verder
Logo. Bezette landgoederen, gekraakte huizen: crisisprotesten in de Spaanse regio Andalusië “Nee, kijk, zo moet je dat vasthouden!” Asifa, activiste van de actiegroep Jonaler@s Sin Patron (Dagloners Zonder Chef), legt de juiste manier uit om met het machinewerk de rotte tomaten op te vegen. Snel en behendig hanteert ze het apparaat, een combinatie tussen een...Lees verder
Huizen voor mensen niet voor winst. Op 13 december vindt in de Leidse Vrijplaats een debat plaats over woningnood en leegstand, met sprekers van de Bond Precaire Woonvormen (BPW) en de Leidse Kraakgroep en verder een bijdrage van historicus Cor Smit. Tijdens de bijeenkomst komt het kraakverbod en ook de strijd tegen louche anti-kraakbureaus en precaire huurcontracten aan de orde....Lees verder
Van de flyer... Geen vast inkomen. Onregelmatige werktijden en -plaatsen. Voortdurend van baan moeten wisselen, en nooit zeker weten of je morgen nog wel kan werken. Tijdelijke huurcontracten, waardoor je altijd onverwacht op straat kan komen te staan. Onderbetaald werken onder dwang. Intimidatie thuis en op de werkvloer. Toenemende (studie)schuld. Gebrek aan privacy, aan zekerheid, aan veiligheid...Lees verder
Logo. Gisteren hebben leden van de Bond Precaire Woonvormen (BPW) en anderen actie gevoerd tegen woningbouwcorporatie Parteon, omdat er nog steeds geen oplossing is gekomen voor de dreigende huisuitzetting van een vrouw en haar dochtertje in Zaandam. Hoewel de huurders door toedoen van Parteon precair moeten wonen, weigert de corporatie zijn verantwoordelijkheid te nemen. Maar...Lees verder
Moeder en dochter. Mede door kordaat optreden van enkele leden van de Bond Precaire Woonvormen (BPW), een belangenorganisatie van tijdelijke huurders, is onlangs ternauwernood voorkomen dat een vrouw en haar dochtertje in de vrieskou op straat zouden worden gezet door anti-kraakbureau Camelot. Een groeiende groep woningzoekenden ziet zich gedwongen om akkoord te gaan met precaire anti-kraakcontracten. Maar...Lees verder
Op de trappen van Metterswane. Afgelopen zaterdag vond de informatieve Nijmeegse “Hierzithet”-stadswandeling van Doorbraak plaats. De ruim 30 wandelaars deden zes locaties aan waar een praatje gehouden werd over rijk en arm: de ABN/AMRO-bank, de IB-Groep, het kantoorgebouw Metterswane, de Piersonstraat, Plein 44 en een kantoor van de CWI. Voor de deur van Metterswane, tegenover het station, sprak Abel...Lees verder
Logo van Woonbond-actie tegen gluren bij de huurder. Het rammelt aan alle kanten met het huurbeleid. Daardoor dreigt betaalbaar wonen voor de lage en middeninkomens een schaars goed te worden. Het tekort aan sociale huurwoningen neemt toe, de huurprijzen rijzen de pan uit, op de huurtoeslag wordt bezuinigd, en de privacy van huurders wordt geschonden. Huurdersorganisaties zijn pisnijdig. Het aantal sociale huurwoningen...Lees verder
Voor de yuppen Wij wonen hier al een aantal generaties. Er is hier veel veranderd. We zijn hier destijds heen verhuisd om te werken op de scheepswerf. Maar al die bedrijven zijn failliet gegaan. Ik was toen nog wat jonger, maar heb het wel allemaal meegekregen. Ik ben hier geboren en opgegroeid. Mijn kinderen gaan hier naar...Lees verder
Donnerhuren. De huur van vrijkomende sociale huurwoningen gaat als gevolg van het afbraakbeleid van het kabinet Bruin I fors omhoog. Woningbouwcorporaties zullen hun huren de komende jaren gemiddeld met ruim 13 procent verhogen. Bijna een derde van de corporaties in woningnoodgebieden laat de huren nog eens extra stijgen. Aldus recent onderzoek van de Woonbond, de...Lees verder
Pagina 1 van 212