Open brief aan Rotterdam Pride en de gemeente Rotterdam

Beste Rotterdam Pride en gemeente Rotterdam,

Met deze brief richten wij ons tot het bestuur en tot contractpartijen die betrokken zijn bij het organiseren van Rotterdam Pride 2020, tot de gemeente Rotterdam en tot de mensen die de Pride 010 Netwerkmeeting van afgelopen woensdag, 1 juli (de dag van Keti koti nog wel) organiseerden. Deze brief is op geen enkele manier bedoeld om individuen – kunstenaars en deelnemers aan Rotterdam Pride – te veroordelen, met als uitzondering de specifiek benoemde groeperingen en hun bedreigende aanwezigheid.

Na de Pride Netwerkmeeting van afgelopen woensdag, waarvoor vertegenwoordigers van enkele non-profit queer zelforganisaties wèl waren uitgenodigd, terwijl andere stemmen die kritischer zijn ten opzichte van Rotterdam Pride – zoals Resist their Reignbow – werden overgeslagen, besloten we om verbinding te zoeken met de bredere queer gemeenschap en collectief deze brief te schrijven.

Tijdens de Pride 010 Netwerkmeeting werd Pride Rotterdam besproken. Veel van de daar aanwezige organisaties hebben het gevoel dat zij en een groot deel van de LGBTQIA+ gemeenschap in de steek gelaten zijn door Rotterdam Pride.

Een voorbeeld daarvan is de aanwezigheid van Nederlandse wit-nationalistische clubs als De Roze Leeuw en Pegida, zowel online als offline, bij Rotterdam Pride. Hun racistische en islamofobe ideologie is in strijd met dat wat volgens ons een van de belangrijkste pilaren van Pride is: inclusiviteit. Terwijl zij onder het motto “vrijheid van meningsuiting” de Pride Walk mochten doen, werd Reclaim Our Pride door de politie met geweld fysiek afgescheiden van de mars en letterlijk achteraan gezet.

Dan is er de vercommercialisering van Rotterdam Pride, onder andere in de vorm van partnerschappen met KPN, Unilever en ABN Amro. Dit ondanks dat de oprichters van de Pride Walk herhaaldelijk gevraagd hebben om dit niet te doen, omdat deze organisaties geen concreet beleid of handelswijzen hebben die op welke wijze dan ook hun steun aan queer gemeenschappen reflecteert. Wij vinden het belangrijk om partnerschappen aan te gaan met organisaties die de LGBTQIA+ gemeenschap ook steunen als het geen pridemaand is, zelfs als dat minder budget betekent.

Tenslotte missen wij veiligheid, verantwoording en transparantie. Het huidige bestuur zou verantwoording moeten afleggen over de hierboven genoemde onrechtvaardigheid (en andere onrechtvaardigheden die deze brief niet benoemt). Er dient transparantie te zijn over de wijze waarop het bestuur wordt gekozen, de wijze waarop de organisatie in elkaar zit en de wijze waarop het besluitvormingsproces werkt.

Acties spreken luider dan woorden en daarom hebben wij tijdens de Pride 010 Netwerkmeeting de volgende eisen gesteld:

● STEL DE BESTUURSVACATURE UIT. Lever een daadwerkelijke inspanning om de Rotterdamse queer gemeenschappen te bereiken (iets op Instagram zetten en zeggen dat het “publiek” is, voldoet daar niet aan). Je wordt betaald om verbinding te maken met en kennis te hebben van de LGBTQIA+ gemeenschap, dan kun je niet zomaar de verschillende grassrootsorganisaties die deze stad heeft buiten beschouwing laten.

● ANNULEER HET PRIDE-EVENEMENT VAN DIT JAAR. Gebruik de middelen om een publiek forum te organiseren waar Rotterdam Pride luistert naar de lokale queer gemeenschap, excuses aanbiedt en een plan opstelt voor een oplossing en genoegdoening (als COVID ons iets heeft laten zien, dan is het dat het mogelijk is om evenementen te laten vervallen).

● ONTHEF ALLE BESTUURSLEDEN VAN HUN FUNCTIE. Om tot diversiteit en inclusiever beleid te komen is het noodzakelijk dat het bestuur de gemeenschappen vertegenwoordigt die Pride wil omvatten. Zet je in om tot een groter bestuur (meer dan drie leden) te komen, zodat er ruimte is voor een veelvoud aan stemmen.

● WEES TRANSPARANT OVER JE BESTUURSMODEL. En span je in om goede bestuursprincipes toe te passen, namelijk:

  • Maak de bestuurssamenstelling inzichtelijk op de website.
  • Formuleer de mandaten, verantwoordelijkheden en het tijdsbeslag van het bestuur.
  • Update je missie en visie met het nieuwe bestuur en vertel ons hoe je ze gaat implementeren.
  • Houd open zittingen waar je luistert naar de zorgen en kritieken vanuit de lokale gemeenschap.

● IMPLEMENTEER EEN INCLUSIEVE EN TRANSPARANTE SELECTIEPROCEDURE VOOR BESTUURSLEDEN. Dat betekent:

  • Vorm een selectiecommissie, zorg dat deze commissie verschillende gemeenschappen en gemeenschapsorganisaties representeert.
  • Definieer het bestuur: rollen, verantwoordelijkheden, benodigde vaardigheden, kennis en competenties. Hetzelfde geldt voor de selectiecommissie.

En meer in het algemeen roepen we jullie op tot het volgende:

● LUISTER naar je gemeenschap, ontmoet grassrootsorganisaties, werk met deze gemeenschappen, in plaats van voor hen te denken.

● WEES INCLUSIEF naar grassrootsorganisaties en vooral naar mensen die in ons land de meeste tegenslag ondervinden, het meest gemarginaliseerd zijn.

● ERKEN de historie en de pijnlijke ontwikkelingen tussen Rotterdam Pride en grassrootsorganisaties, en doe een voorstel voor een oplossing.

● Maak van Rotterdam Pride een manifestatie van intersectioneel en progressief denken die holistisch te werk gaat, en wees voorzichtig met hoe en waar je je geld uitgeeft.

Als je de banden die je hebt doorgesneden wilt repareren, laat ons dan zien op welke wijze je bereid bent om te veranderen: begin bij het uitstellen van de bestuursvacature.

Met vriendelijke groet,

Asian Voices Europe, Beyond the Binary, Erasmus University College’s QueerCO(llective), KLAUW, KONTRA, Niet Normaal*, OUT&ABROAD, Solid Ground, Stichting Perdu, Stichting Prisma Groep, Squish, Tender Center, Queer Rotterdam, Queer The Hague, The Hang-Out 070, Unwanted Words.

En, persoonlijk…

(De lange lijst van initialen van alle ondertekenaars vind je hier, onder het Engelstalige origineel van deze brief. Je kunt ook nog steeds tekenen.)

(Vertaling: Boosvrouw)

Over extreem-rechts op de Pride van 2017 lees je meer hier, hier, hier en hier. In 2018 waren ze er weer. In dat jaar schreef Famke van de Braak een open brief. En vorig jaar weigerde Maruf de Rotterdam Pride Annual Award en organiseerde een bijeenkomst erover.