Sandro Kortekaas op Free Afghanistan-manifestatie: “Afghaanse LHBTI-ers leven nu in een gitzwarte nachtmerrie” (video)

Kortekaas op de manifestatie met een brief uit Afghanistan (onderaan in meer detail te lezen).

Op de manifestatie “Vrijheid voor Afghanistan! Verblijfsrecht voor Afghaanse vluchtelingen!”, gisteren op het Willemsplein in Rotterdam, kreeg Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support, als enige niet-Afghaan op het podium het woord.

Op Facebook schreef hij daar even later over: “Vereerd maar ook met emotie sprak ik over de volstrekt machteloze positie van Afghaanse LHBTI-ers die nergens in enig beleid van Nederland of Europa, met betrekking tot de vluchtroutes voor kwetsbare asielzoekers uit Afghanistan, genoemd worden. Ik sprak over een hulpeloze net 17-jarige jongen uit Afghanistan met wie ik deze hele morgen app contact had, die gevlucht is naar Iran maar enkel nog zijn telefoon heeft maar geen enkele hulp krijgt. Hij moet bedelen in een park. Ik sprak over de brief met noodkreet van LGBT Asylum Support deze week aan de staatssecretaris, Tweede Kamer en ministerie van Buitenlandse Zaken en las de noodkreet voor die als laatste pagina gevoegd was aan deze brief. Een noodkreet van een transgender persoon die in een gitzwarte nachtmerrie in Kabul beland is.

Ik sprak hoe zij geheel overgeleverd is aan de gruwelijkheden van de Taliban, die huis na huis op zoek zijn naar mensen zoals zij. En ik sprak dat mijn hart brak vanwege de machteloosheid over haar, eenzaam achtergebleven, zonder een vorm van escape zoals een visum naar Iran of Pakistan wat haar vrienden wel lukte. Dat we daarom de politiek met onder andere brieven en protesten moeten wakker schudden om personen als haar, die geen kans maken, te beschermen. Met dank aan Akef Ibrahimi als organisator en voor de goede ondersteuning door Rotterdam BIJ1 en Doorbraak #freeafghanistan”

Hier het persbericht dat Kortekaas op vrijdag 10 september de deur uit deed:

“Met de recente opmars van de Taliban in Afghanistan vreest LGBT Asylum Support voor de positie van kwetsbare LHBTI-ers. Recente berichtgeving duidt erop dat LHBTI-ers in Afghanistan, wiens bestaan reeds onzeker was, zijn overgeleverd aan de genade van de Taliban. Zij zijn berucht vanwege hun intolerantie en bloeddorstigheid jegens LHBTI-ers. Met een noodkreet uit Afghanistan van een transgender persoon als voorbeeld vraagt LGBT Asylum Support om die reden aandacht bij de staatssecretaris voor de precaire positie van LHBTI-ers in Afghanistan. De brief gaat in op het beleid voor toekomstige asielaanvragers in Nederland vanuit Afghanistan waar behalve naar de risico’s ook naar kwetsbaarheden zal worden gekeken. In dat beleid is nog niet specifiek de kwetsbare positie van LHBTI-ers opgenomen.

‘De Taliban doorzoekt huizen om mij te vinden en te doden. Help mij om uit Afghanistan te kunnen vluchten.’ Met deze noodkreet heeft onlangs een transgender persoon vanuit Afghanistan de hulp van LGBT Asylum Support ingeroepen. Vanuit een zeer snel veranderende en vijandige situatie, smeekt zij om hulp om haar land te kunnen ontvluchten. Ze is alleen achtergebleven nadat vrienden wel een visum konden krijgen voor Iran maar zij niet. Op straat is ze door Taliban militie aangesproken als ongelovige en bedreigd met geweren en messen en dat ze gestraft zal worden volgens de wet van de islam. ‘Dit is niet Europa! Jij bent Mushriq (afvallige)’, werd haar verteld. ‘Kom niet meer naar buiten, anders vinden we je en zullen we je straffen volgens de wet van de islam.’

‘We krijgen meerdere soortgelijke berichten binnen waarbij enkele inmiddels hebben kunnen vluchten naar Iran of Pakistan’, vertelt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support, ‘maar dit is een regelrechte nachtmerrie voor LHBTI-ers die regelrecht in de val zitten en nog in Afghanistan verblijven.’ De stichting houdt contact met internationale hulpverleningsinstanties waarmee signalen gedeeld kunnen worden en oplossingen geboden kunnen worden zodra ze buiten Afghanistan zijn. ‘De groep van LHBTI-asielzoekers die in Nederland verblijven en waarmee we contact hebben, zijn geschokt. We kunnen enkel noodkreten als deze vanuit Afghanistan doorsturen naar de staatssecretaris en de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de positie van kwetsbare, Afghaanse LHBTI-ers in doodsangst.'”


Meer speeches van deze manifestatie:
1. Akef Ibrahimi: ”Onze strijd is nauw verbonden met het dekolonialisme over heel de wereld”
2. Hoda Ibrahimi: “Velen zijn zich niet bewust dat asiel zoeken een mensenrecht is!”
3. Sorab Roustayar: “De Afghaanse vrouw is de nieuwe hoop voor Afghanistan”
4. Marina Samadi: “Afghanistan, ik blijf vechten voor jouw nieuwe seizoen”
5. Arghawan Efat: ”Nederland is medeverantwoordelijk voor de humanitaire ramp in Afghanistan”
6. Milad Qanee: ”Jullie moed zal geschiedenis schrijven”
7. Sandro Kortekaas op Free Afghanistan-manifestatie: “Afghaanse LHBTI-ers leven nu in een gitzwarte nachtmerrie”
8. Massoud Hossaini: ”If you forget Afghanistan, you have to expect another 9/11”