Doorbraak Artikelen | Pagina 4
Huizen voor mensen niet voor winst. Volgens de Bond Precaire Woonvormen (BPW) is het kabinet Rutte II bezig om een klasse van “rechteloze flexnomaden” te creëren die in armoede en onzekerheid leeft. Door de ingrijpende plannen van minister voor Wonen Stef Blok dreigen starters op de woningmarkt te worden opgezadeld met tijdelijke huur, zonder dat ze daarna zicht hebben op...Lees verder
Teeven. Teeven, Rutte en Wilders voerden weer eens een smerig politiek stuk theater op. Enorme aantallen mensen die asiel komen aanvragen, ontwrichting van de maatschappij, wijzen naar mensensmokkelaars als oorzaak, roepen om hardere maatregelen, beloften over marechausseepatrouilles om de overstroming door vluchtelingen te keren. Zo raakt het politieke klimaat weer verder vergiftigd, zo kan de...Lees verder
Sturing. De gemeente Midden-Drenthe en de aardbeienteler Henk Sturing verdienen grof geld aan bijstandsgerechtigden, verslaafden en gehandicapten, evenals een aantal zorgorganisaties in het christelijke ons-kent-ons netwerk van ouderling Sturing. Daarover publiceerde RTV Drenthe donderdag twee schokkende rapportages. Op Sturings bedrijf moeten verslaafden, gehandicapten en bijstandsgerechtigden “reïntegreren”. Bijstandsgerechtigden moeten dwangarbeid doen, en Sturing krijgt daar nog...Lees verder
Medewerker Erdogan trapt familielid mijnwerkers. Honderden mijnwerkers zijn overleden door de mijnramp op 13 mei 2014 in de stad Soma in West-Turkije. De gebeurtenissen vóór en ná de ramp laten duidelijk zien hoe het neo-liberalisme in zijn totaliteit werkt. Vóór de mijnramp In 2005 besluit de Turkse AKP-regering om de mijnen in Soma te privatiseren. Het in 1984 opgerichte...Lees verder
Stop onbetaald werk. Komend weekend organiseert Doorbraak twee bijeenkomsten (in Amsterdam en in Leiden) met de Britse groep Boycott Workfare, die tegen dwangarbeid strijdt. Hoe is de situatie precies in Groot-Brittannië? Cijfers daar laten zien dat dwangarbeid niets anders dan repressie is. Het stellen van voorwaarden voor het ontvangen van Jobseekers’ Allowance, oftewel bijstand, begon in Groot-Brittannië...Lees verder
Logo. In november 2013, kort na de uitzending van een rapportage van Omroep West over politiegeweld in de Haagse Schilderswijk, werd het actiecomité Herstel van Vertrouwen opgericht. De initiatiefnemers vonden het hoog tijd worden om een vuist te maken tegen etnische profilering en andere vormen van racistische repressie van politie-agenten tegen “allochtonen” in het algemeen...Lees verder
Hamer. Op 19 maart heeft de Haagse rechtbank bepaald dat bijstandsgerechtigde Paula terecht heeft geweigerd om in het kader van haar reïntegratie een “module werknemersvaardigheden” te volgen. De gemeente Den Haag mocht haar niet korten op haar uitkering, omdat haar reïntegratietraject louter was gebaseerd op algemeenheden en ze bovendien voldoende werkervaring had. De rechter lijkt...Lees verder
Logo. “Keep volunteering voluntary!” Dat is de slogan waarmee de afgelopen weken in Groot-Brittannië succesvol campagne werd gevoerd tegen weer een nieuw dwangarbeidplan. Na een week werd de balans opgemaakt: “Dus wat gebeurt er als de overheid vrijwilligersorganisaties vraagt om dwangarbeidplaatsen aan te bieden en kortingen uit te delen? Afgelopen week zeiden vrijwilligersorganisaties nee.” Een...Lees verder
Leidse actie-plee: schijt aan dwangarbeid. Van Groningen tot Vlissingen, van Sittard tot Den Helder. In het hele land is dwangarbeid voor werklozen massaal aan het oprukken. Maar ook de strijd ertegen neemt toe. Een uiteraard beperkt en onvolledig overzicht per gemeente en regio over de ontwikkelingen van de laatste jaren, die vanwege de leesbaarheid in de tegenwoordige tijd zijn...Lees verder
Campagnelogo. Sinds Doorbraak medio maart haar postercampagne tegen de PVV startte, zijn er al in zo’n twintig steden en dorpen in Nederland posters verspreid en geplakt. Hulde voor iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt! Over twee weken zijn de Europese verkiezingen. Ook de PVV doet daar aan mee. De extreem-rechtse partij wil samen met Holocaust-ontkenners,...Lees verder
Pagina 4 van 134134561015134