Categorie: Dwangarbeid

Dwangarbeid

“Incidenten”? Het Leidse dwangarbeidcentrum is één grote bewust gecreëerde misstand

Het oude logo van DZB. Het dakje dat ooit stond voor het sociale en beschermende karakter van het bedrijf is al ruim een jaar geleden uit het logo verwijderd. (Hier werden we onlangs door een kritische medewerker op gewezen.)

Wat krijg je als een gemeente bijstandsgerechtigden weken- of zelfs maandenlang wil dwingen tot gratis arbeid in een “sociale werkvoorziening” om hen te disciplineren? En wat krijg je als die gemeente de gehandicapte medewerkers die daar betaalde banen hebben, weg wil pesten omdat die dwangarbeiders goedkoper zijn? En wat krijg je als die gemeente daartoe onder andere voormalige gevangenisbewakers inzet?

Verder lezen 2 Reacties

Naar bijstandsgerechtigden wordt door het verkiezingscircus niet geluisterd

Je mag als baanloze alleen kiezen tussen partijen die jou hard willen aanpakken.

In aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen zingt in sommige kringen van baanlozen de hoop rond dat er een einde zou kunnen komen aan het repressieve bijstandsregime. Maar wie het rechtse politieke klimaat tot zich door laat dringen en de partijprogramma’s doorleest, weet dat we het van de parlementaire politiek niet moeten hebben. Want welke partijen beloven dan de disciplinering door

Verder lezen 5 Reacties

Vernietigende kritiek op Leids dwangarbeidcentrum DZB

“Verdomme, wat ben jij toch een eikel. Kun je dan echt he-le-maal niets?!”, zegt hij, terwijl hij overeind komt uit zijn stoel, zijn gesprekspartner indringend aankijkt en met de vlakke hand op tafel slaat. “Misschien moeten we je maar een tijdje bij de chocolaatjes zetten, bij de andere gekken.” Het zou zomaar een gesprek kunnen zijn tussen een reïntegratieconsulent van

Verder lezen 1 Reactie

Linkse partijen zitten gevangen in de logica van het managen van ‘overbodige’ arbeidskrachten

Logo FNV uitkeringsgerechtigden.

Afgelopen woensdag vond in Amsterdam een verkiezingsbijeenkomst plaats die was georganiseerd door de FNV Uitkeringsgerechtigden, met als thema “de toekomst van de sociale zekerheid”. Hoogleraar Gijsbert Vonk hield een inleiding, waarna aan de hand van vier voorstellen een debat werd gehouden met vier kandidaat-Kamerleden en het publiek. Een subjectief verslag en een impressie van wat ik beschouwde als eye openers.

Verder lezen 4 Reacties

FNV peutert geld los voor de baanlozen in Aalten die langer dan 6 maanden moesten dwangarbeiden

“We zijn blij en opgelucht”, zegt FNV-lid Peter Dibbets, die in april 2015 als eerste naar buiten trad om zijn uitzichtloze situatie aan de kaak te stellen. Hij werkte toen al tweeëneenhalf jaar, 32 uur per week, om zijn uitkering te behouden. Een passend plan van aanpak voor zijn reïntegratie ontbrak. Samen met tientallen collega-uitkeringsgerechtigden vouwde hij plastic bloemen voor

Verder lezen Reageren?

Gemeente Grootegast zet liever dwangarbeiders in dan stratenmakers om voetpaden op te knappen

Werklozen krijgen een kans het vak van stratenmaker te leren bij een grote onderhoudsbeurt voor de voetpaden in Doezum. De gemeente Grootegast wil de klus aangrijpen als opleidings- en werkervaringsproject voor “mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”. Uitkeringsgerechtigden uit de gemeentelijke kaartenbak worden hiervoor benaderd. De opknapbeurt is mogelijk doordat de gemeenteraad vorig jaar 20.000 euro extra uittrok voor

Verder lezen Reageren?

FNV richt pijlen op Flextensie-project Delfzijl

Vakbond FNV beraadt zich op juridische stappen tegen de inzet van langdurig werklozen op uitzendbasis door het Werkplein Fivelingo in Delfzijl. Het Bureau Naleving van de bond stelt onderzoek in naar de rechtmatigheid van dit zogeheten Flextensie-project. De FNV is fel tegenstander van deze nieuwe manier om bijstandsgerechtigden werkervaring op te laten doen via korte uitzendklussen tegen een kleine bonus

Verder lezen Reageren?

Actief gedemotiveerd door de klantmanager

Logo.

We hebben als bijstandsgerechtigden allemaal een klantmanager. Zij of hij kan ons mailen, bellen en we moeten er op de Sociale Dienst gesprekken mee voeren. Over de uitkering, trajecten, testen, jouw leven en tsja, eigenlijk alles waarover de klantmanager maar wil “praten”. In het kader van het project “Klantmanager in Kaart” van DwangArbeid Nee Groningen (DANG) hier de ervaringen van

Verder lezen 1 Reactie

Strijd tegen Leidse dwangarbeid: na repressie nu een halfwas poging tot inkapseling?

Het oude logo van DZB. Het dakje dat ooit stond voor het sociale en beschermende karakter van het bedrijf is al ruim een jaar geleden uit het logo verwijderd. (Hier werden we onlangs door een kritische medewerker op gewezen.)

Naast een inkomstenbron voor gemeenten is dwangarbeid natuurlijk vooral een inmiddels beproefde methode om baanlozen te disciplineren. Wie tegen die dwangarbeid in verzet gaat, krijgt te maken met repressie, zo is ook onze ervaring in Leiden. Onze successen en vooral onze ongrijpbaarheid daar maken de burgemeester, de politie, de wethouder en de directie van het dwangarbeidcentrum nerveus, zo blijkt uit

Verder lezen Reageren?

PVV voor dwangarbeid en harder straffen bijstandsgerechtigden

In de gemeente Den Haag pleit de plaatselijke PVV er bijvoorbeeld voor om werklozen te dwingen in kassen te werken. Let wel: een eerder plan van de gemeente – “Westland heeft werk” – liep uit op een faliekante mislukking. Meer dan zeshonderd Hagenezen werden naar het Westland gereden om kennis te maken met de tuinbouw. Van de mensen die weigerden

Verder lezen Reageren?